Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Att arbeta med enskild läsning.

Kategori: lektionsplanering, läsförståelse, läsprojekt, skönlitteratur

För att utveckla elevernas läsning tror jag på att vi måste undervisa aktivt och vara en del av en gemensam läsning. Att läsa samma bok i helklass eller i grupper skapar förutsättningarna för samtal kring texten, både kring innehåll och struktur. Det skapar även goda förutsättningar kring gemensamma aktiviteter och fördjupande diskussioner där texten kan kopplas till omvärlden.

När alla elever läser olika böcker så ändras dessa förutsättningar eftersom alla har olika utgångspunkter. Vad talar då för att eleverna trots det här borde få tid till eget val av läsning? Jag tror att den inre motivationen är en stark drivkraft kopplat till läslusten. Det är mer motiverande att läsa om jag själv har valt bok än om någon annan säger till mig vad jag måste läsa. Därför bör elever ibland få välja bok själva. Men de får för den delen inte lämnas själva i sin läsning. För att undervisningen ska bli effektivt behöver läraren fortfarande vara ett aktivt stöd. Hur kan man då undervisa en klass där alla läser olika böcker?

Jag försöker samla klassen i gemensamma hållpunkter där alla får stanna upp i sin läsning kring samma aktivitet. Här kan man få in mycket skrivande texter inom olika genrer. Jag planerade upp ett område med åk 8 så här:

 

 

Arbeta med karaktärer

Skriv ett brev till en person i boken.

Eleverna fick själva göra en plan på hur mycket de skulle läsa varje vecka för att bli klara i tid. Efter att de har läst inledningen på boken så ska eleverna välja en karaktär och skriva brev till den. Där har de chansen att ställa frågor som de undrar över? De ska också diskutera jämförelser med sitt eget liv och karaktärens. Vi går även igenom och repeterar brevets form.

Elevinstruktion: När man börjar läsa en bok är det ofta många frågor som lämnas obesvarade. Skriv ett brev till valfri person och ställ frågor, skriv dina tankar och funderingar om händelser. Jämför gärna karaktären med dig själv. Tänk på att följa brevets struktur med en tydlig inledning och avslut.

 

Gör en intervju med en av personerna i boken.

Andra veckan får de välja ytterligare en karaktär, eller samma, som de ska intervjua. Här får de möjlighet att ställa ytterligare frågor men de ska nu även skriva svar på frågorna utifrån karaktärens perspektiv. Här får de möjlighet till att sätta sig in i karaktären situation.

Elevinstruktion: Kanske att det har dykt upp ännu mer frågor hos dig? Kanske undrar du hur eller varför karaktären reagerade som den gjorde i vissa situationer. Formulera frågor och besvara sedan dessa ur karaktärens perspektiv. Svara i jag-form. Du behöver inte ta samma karaktär som i förra uppgiften.

 

Tredje veckan får de arbeta klart med uppgifter och bearbeta utefter feedback.

 

Arbeta med händelser

Gör en tidslinje över olika händelser i boken.

Fjärde veckan ska eleven välja ut några viktiga händelser och placera dem i en tidslinje. Det ska tydligt framgå hur lång tid det förfaller mellan händelserna. Jag ger eleverna ett papper med ett draget streck på och de får arbeta med att placera in och beskriva händelserna kortfattat. Här repeterar vi dramaturgi och olika sätt att strukturera upp händelser i olika tidsföljder – analeps och proleps.

Elevinstruktion: Välj ut några viktiga händelser ur boken som är betydelsefulla för handlingen. Skriv kort om dessa och placera ut dem på en tidslinje.

Skriv en tidningsartikel som behandlar en händelse i boken.

Femte veckan väljer eleven en händelse som utmärker sig som extra viktig. Den här händelsen ligger sedan som grund för en nyhetsartikel. Form och innehåll på en nyhetsartikel gås igenom och eleverna får sedan redovisa sina nyheter i mindre grupper.

Elevinstruktion: Välj ut viktig händelse i boken och skriv om den här som en tidningsartikel. Vi kommer att gå igenom formen på artikeln mer detaljerat under lektionen. Tänk på att använda dig av:

 • Rubrik
 • Ingress
 • Brödtext
 • Bild
 • Bildtext

 

Sjätte veckan får de arbeta klart med uppgifter och bearbeta utefter feedback.

 

Karaktärsanalys

När boken är färdigläst ska eleverna skriva en karaktärsanalys. Under tiden de har läst har de antecknat om huvudkaraktären i en stödmall. Eleverna har gjort anteckningar kring både det

·         Yttre: kön, ålder, namn, kroppsdrag, kläder, sätt att tala, favoritmat etc.

·         Inre: egenskaper, styrkor/svagheter, framtidsdrömmar, hemligheter, talanger etc.

·         Socialt: vanor/ovanor, viktiga händelser i livet, intressen, sysselsättning, familj, vänner, fiender etc.

 

Bokpresentation

I slutet av arbetsområdet ska du presentera din bok för klassen. Det finns flera alternativ på hur du kan utföra din presentation. Kommer du på ett eget sätt? Beskriv det för en av lärarna.

 1. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.
 2. Skriv om en scen ut boken till ett pjäsmanus (ta hjälp av andra och spela upp)
 3. Rita upp berättelsen med bilder och berätta muntligt om innehållet.
 4. Rita upp berättelsen i serieform.
 5. Uppträd som författaren - berätta historien bakom boken du har skrivit.
 6. Utforma en annons, så att man blir sugen på att läsa boken.
 7. Gör ett reklaminslag för TV eller radio för att sälja boken.
 8. Skriv en låt som du kan rappa eller sjunga.
 9. Skriv en dikt.
 10. Hitta på ett eget sätt att övertyga klassen om att läsa boken.

 

Hoppas ni hittade lite inspiration till hur man kan få till ett aktivt och lustfyllt litteraturarbete trots att eleverna ägnar sig åt individuell läsning.

 

 

Kommentera inlägget här: