Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Mysteriet med de halshuggna rosorna

Kategori: läsförståelse, läsmysteriet, lässtrategier

Andra avsnittet av Läsmysteriet heter "Mysteriet med de halshuggna rosorna" och fokuserar på nyckelord med hjälp av strategierna Detektiven och Cowboyen. Detektiven undersöker ord och det gäller att både läsa före och efter ett ord för att förstå sammanhanget som ordet befinner sig i. Cowboyen samlar in det viktigaste och sammanfattar texter vilket också hör ihop med ord och begrepp. Det här är viktiga strategier i skolans alla ämnen och är viktigt att utveckla för att eleverna ska klara att sovra i den stora informationsmängd de möter. De är också extra bra att utveckla för en effektiv studieteknik där eleverna ska minnas mycket information inför t.ex. ett prov. 
 
Först presenterade jag vilka strategier som skulle komma att användas i programmet. Vi repeterade även vad nyckelord är för någonting för att bygga en gemensam förförståelse. 
 
Sen kollade vi på programmet: 
 
 
Efter programmet gjorde vi första uppgiften som var att tillsammans komma på vilka nyckelord som saknades i en text. Vi har en smartbord så här kunde vi dra orden och lägga dem rätt. Jag tog med några lurord som inte ska vara med i texten för att de ska bli mer diskussion. Att göra det tillsammans och att läraren modellerar först är viktigt så att eleverna får exempel och strategier på hur de ska lösa uppgiften. Vi pratade även om hur barnen i programmet hade gjort.
 
 
 
Efter den gemensamma texten fick eleverna sätta sig i mindre grupper och lösa en liknande text. Jag tog en text från deras SO-bok som handlade om Demokrati vilket är det området som de håller på med nu. Det gjorde att eleverna hade förförståelse för orden och fick repetera begrepp som de tränar på för tillfället. Sen är det bara att sätta igång med Tippex och ta bort lämpliga ord. Jag skrev en lista på orden som de sedan kunde välja på, men tog bort två för att göra det lite klurigare. Istället för luckor som ovan skrev jag siffror så att vi sedan lätt kunde referera till samma lucka i genomgången. Eleverna parade sedan ihop rätt siffra med rätt ord. Ovan hade eleverna alltså skrivit: 1. dygn, 2. syre, 3. maten osv.
 
Lucktexter är otroligt tacksamt att arbeta med i skolans alla ämnen för att träna den begreppsliga förmågan. Det går att ta vilken text som helst använda Tippex men man kan också lägga in texter och skapa interaktiva spel där eleverna kan träna på olika nivåer. Elevspel.se har en väldigt bra funktion där du som lärare kan bjuda in elever. 
 
 
 
 
Andra uppgiften fungerar precis tvärt om mot den första där orden försvann och eleverna med hjälp av texten skulle hitta dem. I uppgift två finns orden kvar med texten försvinner.
 
Första uppgiften vi gjorde var att kolla på en gemensam text och tillsammans ta ut nyckelord. Det här är någonting som vållar många elever stora svårigheter och behöver tränas om och om igen. På UR Skola kan ni säkert hitta inspiration hur det här arbetet kan gå till:
 
 
 
Efter att vi hade tränat på det här gjorde vi en Dictogloss. Vill ni läsa mer om Dictogloss så har Kristina Asker skrivit en utförlig beskrivning som ni kan hitta här: 
 
 
Vi fortsatte att arbeta med för dem en elevnära text som de parallellt använde sig av i SO och handlade om demokrati. Det här är ett ämne som kan vålla problem hos elever från andra kulturer eftersom de inte har samma förförståelse för ämnet och det kan finnas kulturella hinder i texten som läraren behöver sätta sig in i. Därför är elevdiskussioner extra viktiga där de kan stötta upp varandras lärande. Det viktigaste i Dictogloss är inte att texten blir exakt likadan utan att det diskuteras om innehåll och språk. 
 
 
 
 
Kommentera inlägget här: