Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Läsmysteriet:lärarhandledning

Kategori: läsförståelse, läsmysteriet, lässtrategier

Det är flera det som har intresserat sig för UR:s program Läsmysteriet. Nu har äntligen lärarhandledningen kommit: 

 

Det har varit jätteroligt att arbeta med den här serien och att vara delaktig i att ännu fler elever tränas i att använda sig av effektiva strategier när de läser. I serien görs det här även på ett lustfyllt sätt som fångar elevernas intresse. Det bästa har varit att jag som lärare verkligen har fått syn på elevernas användande av strategierna när jag har gått runt och lyssnat på deras diskussioner. Alla elever kan delta oavsett hur långt de har kommit i sin läsning. I de klasser som jag undervisar i läser nästan hälften av eleverna efter kursplanen Svenska som andraspråk och flera har även skriv- och lässvårigheter. Men eftersom uppgifterna mestadels är muntliga och utgår från arbete i grupp så aktiveras eleverna som lärarresurser och de får möjlighet att stötta varandra.  Genom att först se ett avsnitt tillsammans och sedan göra ungefär samma uppgifter i grupp gör även att eleverna får strategierna tydligt modellerade för sig.

Det här är en serie som har uppskattats mycket av mina elever och jag hoppas även att många andra kommer hitta till den och använda sig av materialet i sin undervisning.

Jag håller även tummar och tår för att serien kommer vinna pris i Kristallengalan ikväll. Där är Läsmysteriet nominerad till bästa Barn-och Ungdomsprogram. 

Kommentera inlägget här: