Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Nypon förlag

Kategori: boktips, flerspråkighet, litteraturtips, läsförståelse

Nypon Förlag är en helt fantastisk resurs i mitt arbete som SVA-lärare. Främst av allt så erbjuder de läsupplevelser även åt de som inte har utvecklat sin läsförmåga på en högre nivå. De ger ut både skönlitterära och faktatexter åt alla åldrar - från de som precis börjat läsa till deras dotterbolag Vilja förlag som ger ut lättläst litteratur anpassad till vuxna - och det här på en anpassad kognitiv nivå med intressanta ämnen. Nypon ger även ut flera av sina publicieringar på andra språk än svenska vilket underlättar mitt arbete med flerspråkiga elever. Hur bra som helst att låna/köpa hem samma bok på två olika språk vilket stöttar elevernas flerspråkliga utveckling. 
 
Inte nog med det dessutom publicerar Nypon även pedagogiskt material som riktar sig både till lärare och elever. Jag har skrivit några av dessa handledningar åt Nypon vilket är både roligt och lärorikt. 
 
Är ni nyfikna på de böcker jag har skrivit handledningar till så är det dessa:
 
 
 
Två av mina favoritförfattare Mårten Melin och Christina Wahldén är båda flitiga utgivare på Nypon och Vilja förlag med sammarlagt över 100 utgivna böcker. Så in och beställ hem katalogerna och bläddra och låt er inspireras.  Eller så läser ni den digitalt här:
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  

Perspektiv på läsförståelse

Kategori: forskning, läsförståelse

Hösten 2014 genomförde Stockholms universitet, i samarbete med Svenska barnboksinstitutet, föreläsningsserien Perspektiv på läsförståelse, med forskare och lärare vid Institutionen för språkdidaktik.
 
Barbro Westlund och Kristina Danielsson är två av de forskare som medverkade och delade med sig av sina tankar om arbetet med läsförståelse. Här kan ni se föreläsningarna som jag varmt rekommenderar.
 
Här delar jag med mig av mina tankar från Barbro Westlunds föreläsning. 
Det första som jag reagerar på i Westlunds föreläsning är att hon slår fast att i Lpo94 nämns inte läsförståelse överhuvud taget. Inte konstigt att Sverige ligger efter med i arbetet och att elevernas resultat halkar efter i internationella undersökningar. Skönt att läsning har fått en tydligare plats i Lgr11. 
 
Westlund lyfter de yngre barnens läsande som enligt mig är otroligt viktigt. Här läggs grunden och samtalar vi om litteratur, tränar på att göra inferenser, skapar inre bilder, se sammanhang, sammanfattar, drar slutsatser etc. Westlund menar att "Små barn utvecklar förståelsekompetenser genom att lyssna" vilket jag tror är helt sant. Litteraturarbetet borde få sin tydliga plats redan i förskolan. 
 
I föreläsningen diskuterar Westlund läsförmåga kontra läsförståelse. Flera elever har en god förmåga att avkoda texter men förstår inte vad de läser. Siffran hon presenterade var 10-15% av eleverna som faller inom dessa ramar men nämner också att det säkerligen är ett stort mörketal då det inte har forskats i tillräcklig utsträckning om det här. Eleverna behöver engageras i sin läsning och få läsande förebilder på hur olika strategier används. Eleverna får ej lämnas ensamma i sin läsning vilket mig är otroligt viktigt. Vi behöver lyfta fram den viktiga katederundervisningen och engagera eleverna. 
 
Westlund lyfte även upp risker med "En läsande klass". Intentionerna är goda med faran är att färdigheterna blir isolerade och lässtrategierna lärs in var för sig istället för att utgöra en helhet där eleverna vandrar mellan olika strategier efter behov. Läsningen får aldrig bli instrumentaliserad . Jag håller helt med henne men jag hoppas inte att lärarna använder "En läsande klass" på det sättet utan ser det som en inspirationskälla att plocka godbitar ur. Inte som ett läromedel att använda från pärm till pärm. Westlund ger dock exempel på när figurerna har används på "fel" sätt på högstadiet. Figurerna i sig får absolut inte överskugga det de står för. Jag hoppas och tror att flera lärare känner sig stärkta i arbetet med läsförståelsestrategier i och med "En läsande klass" och att det inte alls har bidragit till att avprofossenalisera läraryrket utan istället bidragit till mer kvalitativ läsning ute i våra klassrum. 

Språkutvecklande kort - arabiska

Kategori: arabiska, lektionsplanering, språkutveckling, tvåspråkighet

I det tvärspråkiga arbetet är tanken att elevernas alla språk ska utvecklas parallellet. Undervisningen behöver alltså ta tillvara på de språk som redan är tillgängliga för eleverna. 
 
Med verktyget Inprint kan läraren använda bildstöd för att skapa pedagogiskt material. Det finns även ett språkpaket som kan köpas till för att lätt få översättningar på andra språk. 
 
 
Här nedan beskriver jag hur jag har arbetat med korten på arabiska. 
 
Jag började med att skriva ut de dubbelsida korten och listan på de olika orden. Jag laminera in dessa och delade upp dem i kategorier - mat/kläder/verb/substantiv/adjektiv osv. Här nedan arbetade vi med orden för mat. 
 
 
Eleverna som är nybörjare på svenska satt först och tränade en stund själva med de dubbelsidiga korten. Därefter arbetade de i mindre grupper och sorterade listorde. Här får de möjlighet att stötta varandra genom den muntliga interationen. De kan använda både arabiska och svenska för att kommunicera med varandra. 
 
 
 
 
Vi spelade bland annat bingo med korten. Jag gjorde tre bingoplaner som ni gärna får använda er av. Vi turades om att dra ett kort på arabiska (eleverna fick hjälpa mig med att översätta) och sedan fick man lägga en markör på sin plan. Den som först fick fem i rad vann. Sedan körde vi likadant fast med korten på svenska. 
 
 
 
Eleverna fick sedan träna sig på att kategorisera orden. De diskuterade både på svenska och på arabiska och parade ihop korten med varandra. Jag tog sedan kort på bilderna och la upp på tavlan. Sedan fick de namnge de olika kategorierna. Här gick vi från det abstrakta till det mer konkreta "Saker man äter med - servis" "Sådant man har till köttet - tillbehör".
 
 
 
 
Till sist la jag upp korten tre och tre. Eleverna skulle nu diskutera en av dem som skulle bort. Återigen använder eleverna både svenska och arabiska. De var inte alltid överrens och fick arbeta med att motivera sina val för varandra. När eleverna hade diskuterad 8 st ordpar så la jag upp en bild på dem på tavlan. Sedan skrev vi meningar till. Återigen gick vi från det abstrakta talspråket till det mer konkreta skriftspråket.  
 
"De kan man äta med, inte med kyckling" - "Man använder bestick när man äter"
"Du dricka med en mugg" - "Du kan använda en mugg när du dricker men inte en potatis"
"Alla är tallrikar och glas. Servis. Men den det ligger fisk på" - "Både glaser och tallriken är tomma. Den med fisk på ska bort eftersom den inte är tom." osv. 
 
 
 
 
Andra tips som kan göras med korten:
  • Para ihop bild med ord: svenska/bild
  • Spela memory: svenska/bild eller svenska/modersmål
  • Bokstavera: Skriv ut alfabetskort och bilder. Ljuda och bokstavera.
  • Med andra ord. Låt en elev beskriva ordet med andra ord, den andra eleven gissar
  • Påståenden T.ex. Något som går att dricka. Kan man bre på bröd. När man inte är mätt etc.
  • Sortera ord i bokstavsordning