Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Inspireras av olika arbetssätt kring läsförståelse

Kategori: länktips, läsaktiviteter, läsförståelse

Utbildningsradion är en oändlig källa till kunskap och inspiration i mitt arbete. Förutom alla bra program de producerar för elever så finns det även mycket fortbildning för oss lärare. 
 
En serie UR har tagit fram är Läsförståelse. Här berättar bland annat läraren Åsa Edenfeldt om hur hon arbetar med aktiv läsning på gymnasiet. Bland annat säger hon att hennes undervisning har förändrats under de senare åren och att tidigare fokuserade hon mer på läslust än läsutveckling. Hon betonar även vikten av att variera undervisningen och att bearbeta det lästa gemensamt. Jag tycker att hennes undervisning verkar ha en bra balans mellan elevaktivitet, diskussioner, skrivande, lärarledning och stöttning. Kolla gärna, länk i bilden. 
 
 
 
 
 
I serien tipsar även olika pedagoger på UR om sina bästa tips för att arbeta med aktiv läsning. De här tipsen är användbara oavsett vilket stadie man arbetar på. Nedan ser ni titlarna och en kort sammanfattning av varje avsnitt. 
  • Synliggöra elevernas läsning - synliggöra var eleverna befinner sig och vad som krävs för att nå upp till nästa nivå. 
  • Locka fram inre bilder - backa bandet och komma över trösklar. Anpassa texterna och arbeta genom samtalet. Våga dela med sig av sina reflektioner och de inre bilder som skapas genom läsningen. Ge texten en kontext. 
  • Arbeta med publika texter - arbeta med texter som existerar på riktigt. Motivera eleverna med att använda sig av mottagarperspektivet.
  • Bearbeta texten i förväg - högre upp i åldrarna bli texterna med abstrakta. Använd läromedeltexter. Arbeta med förförståelse genom att vidga ordförståelsen och bildstöd.
  • Tidsbestäm läsningen - avsätt tid för läsning istället för antal sidor. 
  • Läs digitalt tillsammans - hur påverkas läsningen genom digitalisering? Nya dimensioner tillkommer. Solla och sovra i flödet.  
  • Markera och sammanfatta - studieteknik. Ta ut nyckelord och innehållsrika meningar. Återberätta innehållets kärna. Modellera lässtrategier. 
 
 
 
Kommentera inlägget här: