Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Poetry Slam

Kategori: lektionsplanering, lyrik

Poetry Slam kom till i USA under 80-talet och spred sig snabbt över världen. Sedan -97 ordnas årlig SM både individuellt och i grupp-slam. Vad är då Poetry Slam om hur kan vi använda oss av det i undervisningen? 
 
Sammanfattningsvis brukar min planering se ut ungefär så här:
 • Introduktion av arbetsområde
 • Lyssna på två individuella slam
 • Eleverna analyserar texten till ett av klippen
 • Vi kollar på video på gruppslams
 • Eleverna delas in i grupper och skriver en dikt de ska presentera
 • Presentation inför klass 
Centralt innehåll åk 7-9: (Jag har genomfört planeringen på högstadiet, men går givetvis att anpassa även till de lägre åldrarna). 
 • Muntliga redovisningar - Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
 • Lyrik - som belyser människors identitet och livsvillkor
 • Texter som kombinerar ord och ljud
 • Lyrikens innehåll, struktur och språkliga drag
 • Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 
För att introducera arbetsområdet så brukar jag visa filmklipp för eleverna. Det här ger dem en tydlig förståelse för vad och hur deras slutproduktion av arbetet kommer se ut. De får presentationen modellerad för sig. 
 
De här klippen brukar vi se: 
 
 
 
 
 
 
Innan den här textanalysen gjordes kände mina elever till stildrag alliterationer och anaforer samt hade tränat på att ta ut dem i texter och skrivna egna. Så vill man ha med det är det viktigt att eleverna är bekanta med begreppen. 
 
Här finns även en bedömningsmatris om ni vill ha en färdig. 
 
Efter det här steget är klart kollar vi på slams där grupper uppträder tillsammans. Jag brukar låta eleverna uppträda i team, dels för att de känner sig tryggare och dels för att eleverna erbjuder varandra stöttning under arbetsprocessen. Det blir även mer effektfullt då ljud kan samspelas och fler kan förstärka texten. När eleverna redovisar brukar jag filma dem så att de själva kan kolla och göra en bedömning av sin presentation. 
 
 
Har eleverna svårt att komma igång med skrivandet brukar jag låta dem hitta inspiration från andra dikter och texter. De kan klippa och klistra lite här eftersom det är den muntliga framställningen som är det viktiga. Sedan är de bra om alla eleverna får en utskriven kopia av texten. Jag brukar rekommendera dem att färgmarkera de som de ska säga själva och de som de säger tillsammans. Sen är det bara att träna och njuta av alla härliga framställningar. 

KOMMENTARER:

 • Eva säger:
  2017-04-08 | 18:50:01

  Kul idé! Ska jag testa med mina åttor.

Kommentera inlägget här: