Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Tvåspråkig läsförståelse

Kategori: flerspråkighet, läsaktiviteter, läsförståelse

Varje år blir jag förvånad hur intensiv den här perioden är. Flera nyanlända elever som börjar, betyg och omdömen som ska skrivas, överlämningar till gymnasiet som ska göras, organisering inför hösten och projekt som ska knytas ihop och även de som ska starta. Det har inte funnits mycket tid för bloggen. Men nu är det lite välbehövlig långhelg. 
 
I veckan arbetade jag med tvåspråkig läsförståelse som jag tänkte beskriva här för er. Jag lånade en text från lektion.se som publicerats av Christina Rosenkvist. Texten heter Läsförståelse sommar. I elevgruppen var två arabisktalande och en engelsktalande elev som varit i Sverige ca 8 veckor. 
 
Jag började med att översätta texterna till elevernas modersmål. Ni vet väl att ni med ett klick kan översätta texter till en mängd olika språk genom google document? Bara gå in under verktyg och väljd översätt. Det mesta blir rätt översatt och även om det kan bli några små fel så erbjuder det ändå en bättre förförståelse och möjlighet till att jämföra språken.
 
 
Efter att eleverna läst sina texter så högläste jag texten på svenska i ett långsamt tempo. 
 
Sedan bröt jag ner texten till meningsnivå. Vi läste mening för mening, jag läste, eleverna läste och vi använde bildkorten som jag har gjort med hjälp av Widgit Online. De här kan också göras tvåspråkiga men här har jag endast bild och svensk text. Jag la ut alla korten på bordet och när vi hade läst en mening så valde eleverna de bilder som hörde till meningen. Sedan översatte de meningen till sitt modersmål.
 
 
 
Eleverna svarade sedan på frågor om texten på sitt modersmål och till sist även på svenska. Efter läsmomentet gjorde vi en tankekarta över ord som hörde till sommaren och sedan skev vi gemensamt en text om sommaren. Eleverna avslutade sina texter med att rita en bild över någonting som hade med sommaren att göra. 
 
 
 

Mikrolektion - Förståelse för omvärlden

Kategori: lektionsplanering, mikrolektion, resonerande text

Jag såg nyss ett klipp från Youtube som berörde mig och som jag genast vill diskutera tillsammans med eleverna på högstadiet. 
 
 
Ibland klagar vi över helt oviktiga saker utan att ens reflektera över det. Vi alla skulle må bra över att ibland känna mer tacksamhet över saker som vi i vardagen brukar ta för givet. Klippet visar det här så tydligt. Följande arbetsgång tänkte jag använda mig av: 
 
1. Presentera lektionsinnehållet: I syftestexten för svenska står det "I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden." Under dagens lektion kommer vi träna på att reflektera och diskutera. 
 
2. Bygga upp förförståelsen. Livet är fullt med problem - stora som små. Iband klagar vi på saker vi tycker är störiga. Skriv en lista på fem problem som du brukar klaga på i din vardag. Jämför din lista med en liten grupp. Lyft några exempel i helklass. (EPA-struktur).
 
3. Kolla på filmklippet.
 
4. Utan att diskutera. Kolla på din lista igen. Finns det något där som du skulle kunna stryka, som faktiskt inte är ett riktigt problem?
 
5. "No hands upp" - fråga några elever om de strök något problem. Låt dem motivera varför/varför inte. 
 
6. Skriv en ny lista över fem saker som du är tacksam för i ditt liv. Det kan vara saker som du i vanliga fall brukar ta för givet, men som faktiskt inte alla i världen har tillgång till. Använd EPA-strukturen igen. Eleven funderar först själv, delar med sig till kompisar och sen lyfter ni gruppernas tankar i helklass.
 
7. Diskutera i grupper: Ändrades ditt sätt att se på problem före och efter filmen? På vilket sätt blev du påverkad? Har vi olika syn på problem beroende på vilka förutsättningar vi har? Hur kan vi påverka vårt eget sätt att se på problem i vår vardag? Hur påverkar det visuella i filmen? Hade texten fungerat utan det visuella stödet? 
 
8. Skriv en individuell text där du resonerar och diskuterar ovanstående frågor.