Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Mikroläsning: Frågor i marginalen

Kategori: läsaktiviteter, läsförståelse, lässtrategier, mikrolektion

 

Ett tips på hur man kan arbeta språkutvecklande inom läsförståelse är att använda frågor i marginalen. Det går helt enkelt ut på att använda en text (vilken som) och som läraren förarbetar genom att formulera frågor i marginalen av texten. Syftet är sedan att modellera tankar som skapas under läsningen. Målet är att eleverna ska tillägna sig strategier som de sedan kan använda sig av i sin egen läsning. 

Huvudidéen är att frågorna ska komma under läsning, inte efter läsningen. Väntar vi med frågorna till efter så behöver hjärnan omarbeta all text igen. Det blir mycket arbete för korttidsminnet. Tanken kommer undertiden vi läser och vi löser de språkliga frågorna allt eftersom texten bearbetas. 

Det finns stora fördelar med att arbeta på ett liknande sätt i NO och SO där eleverna ska hantera en stor textmassa och möta många nya ord och begrepp. Beskrivande innehåller en stod andel ord av: nominaliseringar, abstrakta begrepp, passiv form allmän akademiska ord och uttryck, ord med olika modalitet och underförstådda samband. Dessa kan vi inte ta för givet att eleverna kan tolka. Vi behöver undervisa explicit och skapa en diskussion där eleverna får interagera med varandra och använda sitt språk. 

 
 
 
(Tryck på bilden om du vill ha den i ett större format i Google Drive)
 
Metod 1: Läraren modellerar för eleverna. Läser högt och stannar upp för att diskutera sina tankar högt. Låt eleverna komma till tals genom att både prata med varandra och i helklass.
 
Metod 2: Eleverna läser och diskuterar med varandra. De turas om att ställa frågorna till gruppen. Här går det att arbeta både med lärarförberedda texter som redan har frågor eller om eleverna har tränat flera gånger, låta dem formulera egna frågor. 
 
Metod 3: Egen läsning. Går ju såklart att använda det till också. Men interaktionen är viktig i klassrummet. Synliggör elevernas läsning på något sätt och stötta dem i att tanke och språk hänger ihop. 
 
 
Texten är lånad av Minibladet där ni kan hitta aktuella nyhetsartiklar på två olika lättlästa nivåer. Väldigt användbart i undervisningen. 
 

Vill ni läsa mer om frågor i marginalen och språkutvecklande metodik så tipsar jag om: 

 • Wiksten, Maria & Kindenberg, Björn (2015). Språkutvecklande SO-undervisning: strategier och metoder för högstadiet. Första upplagan Stockholm: Natur & Kultur
 • Kindenberg, Björn & Wiksten, Maria (2017). Språkutvecklande NO-undervisning: strategier och metoder för högstadiet. Stockholm: Natur & Kultur
 

Godnattsagor för rebelltjejer

Kategori: berättande text, beskrivande text, litteraturtips

Jag måste bara tipsa om den här fantastiska boken. Godnattsagor för rebelltjejer. 
 
 

Boken lyfter 100 olika starka kvinnor från skilda tider och kulturer. Det de har gemensamt är att de har följt sina drömmar oavsett vad omgivningen har tyckt om det. Vilken inspiration det är att få läsa om dem. Flera av kvinnorna hade jag inte ens hört talas om tidigare medan andra är mer välkända. 

Boken är skriven med ett sagospråk "Det var en gång.." vilket gör att det blir väldigt lätt att ta till sig även för de yngre läsarna. Men boken passar alla från 3 år och uppåt. 

Fadumo Dayib kommer från Somalia och lärde sig läsa och skriva först när hon var fjorton år. Hon flydde från krig och från ett land som inte erbjöd henne några framtidsutsikter. Nu är hon tillbaka i Somalia och är den första kvinnan någonsin som ställt upp i ett presidentval i landet. 

Balkissa Chaibou från Niger skulle giftas bort men ville studera för att bli läkare. Hon fann sig inte i att bli bortgift utan gick till domstolen och fick tillslut rätten på sin sida. Idag studerar hon till läkare och inspirerar andra till att våga säga nej till tvångsäktenskap.

Mary Edwards Walker som levde i USA i slutet av 1800-talet. Hon vägrade att klä upp sig i klänningar utan klädde sig precis som hon ville - i byxor, slips och skjorta. Trots att hon blev arresterar vid upprepade tillfällen på grund av sin klädsel så ändrade hon inte på sig. Hon blev även en av de första kvinnliga läkarna i USA.

Listan kan fortsätta och göras lång - Köp boken! Ge bort den till vänner och ungdomar. Använd den i undervisning för gemensam läsning. Fyll skolorna och bibliotek med den för den kommer garanterat att inspirera andra att våga följa sina drömmar. 

 

Mikroläsning: Kurdistan blir självständigt

Kategori: Allmänt, läsaktiviteter, läsförståelse, lässtrategier, mikrolektion

 
Dags för första mikrolektionen i läsning som kommer utgå från olika läsförståelsestrategier. Lektionsupplägget är tänkt att passa åk 4-6 och ta ca 40 min. 
 
Innan läsning:
 • Skriv ordet "självständighet" på tavlan. 
 • Kör EPA med eleverna (enskilt, par, alla): Låt eleverna först reflektera skriftligt över ordet själv. Sedan parar de ihop sig i mindre grupper. Alla läser sina reflektioner högt för gruppen. Tid gör gemensam reflektion. Tänkte ni lika? Olika? Ändrade någon sitt tänkande efter att de tagit del av andras? Reflekterar sedan i helklass. 
 • Visa på en karta vilket område som är Kurdistan. Berätta att de vill bli självständiga.
 
Läs texten:
 
 
Högläs texten för eleverna. Stanna upp och gör tankestopp. Reflektera högt över ord. Formulera frågor och gör inferenser. 
 
Efter läsning:
 
Diskutera: 
 • Vad menas med "symboliskt val"?
 • Vet vi något annat område som har en egen kultur, men som inte är ett självständigt land?
 • Varför är det komplicerat att bli ett eget land?
 • Varför tror du att författaren nämner FN och USA?
 • Varför tror du att det här är en viktig nyhet?
 • Låt eleverna ta reda på någon fakta om Kurdistan och om hur människor lever där.