Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

UR

Kategori: flerspråkighet, länktips, nyanlända, svenska som andraspråk

UR gör ett fantastiskt arbete för oss pedagoger. Deras uppgift är att "bredda, stötta och komplettera" det pedagogiska utbud som finns på marknaden. Det tycker jag de lyckas väldigt bra med. Dels har de flera olika program som är tacksamma att använda sig av direkt i undervisningen med eleverna. Men de har även flera program som vänder sig till pedagogerna och fortbildning. Här är några av de programserier som jag varmt rekommenderar till er som arbetar med flerspråkiga elever:

 
Modersmål på väg
 
Vi får följa några modersmålslärares vardag. Modersmålslärare har en viktig roll i att förstärka modersmålet och att vara brobyggare mellan elever, föräldrar och samhälle. Varje lärares vardag ser olika ut. Några arbetar ensamma medan andra har ett väl utvecklat samarbete med andra lärare.
http://urskola.se/Produkter/190378-Modersmal-pa-vag-Yin-Fei-undervisar-i-mandarin#Om-serien
 
 
Språket bär kunskapen
 

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Skolverket efterlyser det, och Pisa-undersökningen bekräftar behovet. Men ämneslärare har mycket som ska in i sitt ämne och många anser också att de inte har tillräckliga specialkunskaper i svenska. I två program följer vi hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Till vardags undervisar Karin Rehman nyanlända i svenska på SPRINT-gymnasiet i Stockholm och Teresia Brzokoupil är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka.
 
 
Lärlabbet x 4 (2016)
 
Tema: Nyanlända elever
4 avsnitt: Mottagandet, Inkludering, Lärandet Samverkan
 
 
Lärlabbet x 3 (2017)
Tema: Nyanlända och sen då?
3 avsnitt: Steget till ordinarie klass, Vara trygg och höra till, Att utveckla kunskaperna
http://urskola.se/Produkter/198532-Larlabbet-Steget-till-ordinarie-klass
 
 
Didaktorn: Myter om flerspråkighet
 
Det finns många missförstånd kring flerspråkighet och hur det påverkar möjligheten för en elev att nå kunskapsmålen, säger Sara Persson, lärare i svenska som andraspåk i Västervik. Hon menar att det trots att det finns bra forskning inte alltid är det som styr hur rektorer, lärare och politiker formar skolan. Här avlivar Sara Persson flera myter och berättar hur man bör jobba för att bygga undervisning på vetenskaplig grund. Hon påpekar att alla på en skola inte kan veta allt utan att varje lärare i svenska som andraspråk bör jobba med att sprida kunskapen i organisationen.
 
 
Lärarrummet: Enaam Alsaffouri är lärare från Syrien (radio)
Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly tillsammans med sin familj. Efter ett par års studier i svenska på SFI gör hon nu praktik på Petersvenskolan i Landskrona. Hur ser hon på sina möjligheter att kunna jobba som lärare i Sverige? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan skolan här och den i Syrien?
 
 
UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus x 6 föreläsningar
Föreläsningar från konferensen Flerspråkighet i fokus. Inspelat 13-14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning
 
 
 
 
Kommentera inlägget här: