Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Mikroläsning: Kurdistan blir självständigt

Kategori: Allmänt, läsaktiviteter, läsförståelse, lässtrategier, mikrolektion

 
Dags för första mikrolektionen i läsning som kommer utgå från olika läsförståelsestrategier. Lektionsupplägget är tänkt att passa åk 4-6 och ta ca 40 min. 
 
Innan läsning:
  • Skriv ordet "självständighet" på tavlan. 
  • Kör EPA med eleverna (enskilt, par, alla): Låt eleverna först reflektera skriftligt över ordet själv. Sedan parar de ihop sig i mindre grupper. Alla läser sina reflektioner högt för gruppen. Tid gör gemensam reflektion. Tänkte ni lika? Olika? Ändrade någon sitt tänkande efter att de tagit del av andras? Reflekterar sedan i helklass. 
  • Visa på en karta vilket område som är Kurdistan. Berätta att de vill bli självständiga.
 
Läs texten:
 
 
Högläs texten för eleverna. Stanna upp och gör tankestopp. Reflektera högt över ord. Formulera frågor och gör inferenser. 
 
Efter läsning:
 
Diskutera: 
  • Vad menas med "symboliskt val"?
  • Vet vi något annat område som har en egen kultur, men som inte är ett självständigt land?
  • Varför är det komplicerat att bli ett eget land?
  • Varför tror du att författaren nämner FN och USA?
  • Varför tror du att det här är en viktig nyhet?
  • Låt eleverna ta reda på någon fakta om Kurdistan och om hur människor lever där. 
 
 

Välkommen till min nya blogg!

Kategori: Allmänt

Mitt första inlägg.