Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

UR

Kategori: flerspråkighet, länktips, nyanlända, svenska som andraspråk

UR gör ett fantastiskt arbete för oss pedagoger. Deras uppgift är att "bredda, stötta och komplettera" det pedagogiska utbud som finns på marknaden. Det tycker jag de lyckas väldigt bra med. Dels har de flera olika program som är tacksamma att använda sig av direkt i undervisningen med eleverna. Men de har även flera program som vänder sig till pedagogerna och fortbildning. Här är några av de programserier som jag varmt rekommenderar till er som arbetar med flerspråkiga elever:

 
Modersmål på väg
 
Vi får följa några modersmålslärares vardag. Modersmålslärare har en viktig roll i att förstärka modersmålet och att vara brobyggare mellan elever, föräldrar och samhälle. Varje lärares vardag ser olika ut. Några arbetar ensamma medan andra har ett väl utvecklat samarbete med andra lärare.
http://urskola.se/Produkter/190378-Modersmal-pa-vag-Yin-Fei-undervisar-i-mandarin#Om-serien
 
 
Språket bär kunskapen
 

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Skolverket efterlyser det, och Pisa-undersökningen bekräftar behovet. Men ämneslärare har mycket som ska in i sitt ämne och många anser också att de inte har tillräckliga specialkunskaper i svenska. I två program följer vi hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Till vardags undervisar Karin Rehman nyanlända i svenska på SPRINT-gymnasiet i Stockholm och Teresia Brzokoupil är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka.
 
 
Lärlabbet x 4 (2016)
 
Tema: Nyanlända elever
4 avsnitt: Mottagandet, Inkludering, Lärandet Samverkan
 
 
Lärlabbet x 3 (2017)
Tema: Nyanlända och sen då?
3 avsnitt: Steget till ordinarie klass, Vara trygg och höra till, Att utveckla kunskaperna
http://urskola.se/Produkter/198532-Larlabbet-Steget-till-ordinarie-klass
 
 
Didaktorn: Myter om flerspråkighet
 
Det finns många missförstånd kring flerspråkighet och hur det påverkar möjligheten för en elev att nå kunskapsmålen, säger Sara Persson, lärare i svenska som andraspåk i Västervik. Hon menar att det trots att det finns bra forskning inte alltid är det som styr hur rektorer, lärare och politiker formar skolan. Här avlivar Sara Persson flera myter och berättar hur man bör jobba för att bygga undervisning på vetenskaplig grund. Hon påpekar att alla på en skola inte kan veta allt utan att varje lärare i svenska som andraspråk bör jobba med att sprida kunskapen i organisationen.
 
 
Lärarrummet: Enaam Alsaffouri är lärare från Syrien (radio)
Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly tillsammans med sin familj. Efter ett par års studier i svenska på SFI gör hon nu praktik på Petersvenskolan i Landskrona. Hur ser hon på sina möjligheter att kunna jobba som lärare i Sverige? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan skolan här och den i Syrien?
 
 
UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus x 6 föreläsningar
Föreläsningar från konferensen Flerspråkighet i fokus. Inspelat 13-14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning
 
 
 
 

Inspireras av olika arbetssätt kring läsförståelse

Kategori: länktips, läsaktiviteter, läsförståelse

Utbildningsradion är en oändlig källa till kunskap och inspiration i mitt arbete. Förutom alla bra program de producerar för elever så finns det även mycket fortbildning för oss lärare. 
 
En serie UR har tagit fram är Läsförståelse. Här berättar bland annat läraren Åsa Edenfeldt om hur hon arbetar med aktiv läsning på gymnasiet. Bland annat säger hon att hennes undervisning har förändrats under de senare åren och att tidigare fokuserade hon mer på läslust än läsutveckling. Hon betonar även vikten av att variera undervisningen och att bearbeta det lästa gemensamt. Jag tycker att hennes undervisning verkar ha en bra balans mellan elevaktivitet, diskussioner, skrivande, lärarledning och stöttning. Kolla gärna, länk i bilden. 
 
 
 
 
 
I serien tipsar även olika pedagoger på UR om sina bästa tips för att arbeta med aktiv läsning. De här tipsen är användbara oavsett vilket stadie man arbetar på. Nedan ser ni titlarna och en kort sammanfattning av varje avsnitt. 
  • Synliggöra elevernas läsning - synliggöra var eleverna befinner sig och vad som krävs för att nå upp till nästa nivå. 
  • Locka fram inre bilder - backa bandet och komma över trösklar. Anpassa texterna och arbeta genom samtalet. Våga dela med sig av sina reflektioner och de inre bilder som skapas genom läsningen. Ge texten en kontext. 
  • Arbeta med publika texter - arbeta med texter som existerar på riktigt. Motivera eleverna med att använda sig av mottagarperspektivet.
  • Bearbeta texten i förväg - högre upp i åldrarna bli texterna med abstrakta. Använd läromedeltexter. Arbeta med förförståelse genom att vidga ordförståelsen och bildstöd.
  • Tidsbestäm läsningen - avsätt tid för läsning istället för antal sidor. 
  • Läs digitalt tillsammans - hur påverkas läsningen genom digitalisering? Nya dimensioner tillkommer. Solla och sovra i flödet.  
  • Markera och sammanfatta - studieteknik. Ta ut nyckelord och innehållsrika meningar. Återberätta innehållets kärna. Modellera lässtrategier. 
 
 
 

UMO - på flera språk

Kategori: länktips

ungdomsmottagningens sida UMO finns det mesta att läsa om kroppen, kärlek, vänskap, sex, familj, tobak och droger och hur det är att må dåligt. Väldigt viktiga ämnen för våra elever och ungdomar som har många frågor om identitet och ofta känner sig vilsna under perioder av sin uppväxt. Alla har inte en vuxen i sin närhet som man kan, vill eller vågar prata med om frågor som kan verka känsliga. UMO finns förutom på svenska även på de nationella minoritetsspråken, engelska, somaliska, persiska och arabiska. En riktig guldgruva för att arbeta parallellt med svenska och elevernas modersmål. 
 
Även vårdguiden har information på flera olika språk som kan vara bra att känna till.