Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Mikroläsning: Frågor i marginalen

Kategori: läsaktiviteter, läsförståelse, lässtrategier, mikrolektion

 

Ett tips på hur man kan arbeta språkutvecklande inom läsförståelse är att använda frågor i marginalen. Det går helt enkelt ut på att använda en text (vilken som) och som läraren förarbetar genom att formulera frågor i marginalen av texten. Syftet är sedan att modellera tankar som skapas under läsningen. Målet är att eleverna ska tillägna sig strategier som de sedan kan använda sig av i sin egen läsning. 

Huvudidéen är att frågorna ska komma under läsning, inte efter läsningen. Väntar vi med frågorna till efter så behöver hjärnan omarbeta all text igen. Det blir mycket arbete för korttidsminnet. Tanken kommer undertiden vi läser och vi löser de språkliga frågorna allt eftersom texten bearbetas. 

Det finns stora fördelar med att arbeta på ett liknande sätt i NO och SO där eleverna ska hantera en stor textmassa och möta många nya ord och begrepp. Beskrivande innehåller en stod andel ord av: nominaliseringar, abstrakta begrepp, passiv form allmän akademiska ord och uttryck, ord med olika modalitet och underförstådda samband. Dessa kan vi inte ta för givet att eleverna kan tolka. Vi behöver undervisa explicit och skapa en diskussion där eleverna får interagera med varandra och använda sitt språk. 

 
 
 
(Tryck på bilden om du vill ha den i ett större format i Google Drive)
 
Metod 1: Läraren modellerar för eleverna. Läser högt och stannar upp för att diskutera sina tankar högt. Låt eleverna komma till tals genom att både prata med varandra och i helklass.
 
Metod 2: Eleverna läser och diskuterar med varandra. De turas om att ställa frågorna till gruppen. Här går det att arbeta både med lärarförberedda texter som redan har frågor eller om eleverna har tränat flera gånger, låta dem formulera egna frågor. 
 
Metod 3: Egen läsning. Går ju såklart att använda det till också. Men interaktionen är viktig i klassrummet. Synliggör elevernas läsning på något sätt och stötta dem i att tanke och språk hänger ihop. 
 
 
Texten är lånad av Minibladet där ni kan hitta aktuella nyhetsartiklar på två olika lättlästa nivåer. Väldigt användbart i undervisningen. 
 

Vill ni läsa mer om frågor i marginalen och språkutvecklande metodik så tipsar jag om: 

 • Wiksten, Maria & Kindenberg, Björn (2015). Språkutvecklande SO-undervisning: strategier och metoder för högstadiet. Första upplagan Stockholm: Natur & Kultur
 • Kindenberg, Björn & Wiksten, Maria (2017). Språkutvecklande NO-undervisning: strategier och metoder för högstadiet. Stockholm: Natur & Kultur
 

Mikroläsning: Kurdistan blir självständigt

Kategori: Allmänt, läsaktiviteter, läsförståelse, lässtrategier, mikrolektion

 
Dags för första mikrolektionen i läsning som kommer utgå från olika läsförståelsestrategier. Lektionsupplägget är tänkt att passa åk 4-6 och ta ca 40 min. 
 
Innan läsning:
 • Skriv ordet "självständighet" på tavlan. 
 • Kör EPA med eleverna (enskilt, par, alla): Låt eleverna först reflektera skriftligt över ordet själv. Sedan parar de ihop sig i mindre grupper. Alla läser sina reflektioner högt för gruppen. Tid gör gemensam reflektion. Tänkte ni lika? Olika? Ändrade någon sitt tänkande efter att de tagit del av andras? Reflekterar sedan i helklass. 
 • Visa på en karta vilket område som är Kurdistan. Berätta att de vill bli självständiga.
 
Läs texten:
 
 
Högläs texten för eleverna. Stanna upp och gör tankestopp. Reflektera högt över ord. Formulera frågor och gör inferenser. 
 
Efter läsning:
 
Diskutera: 
 • Vad menas med "symboliskt val"?
 • Vet vi något annat område som har en egen kultur, men som inte är ett självständigt land?
 • Varför är det komplicerat att bli ett eget land?
 • Varför tror du att författaren nämner FN och USA?
 • Varför tror du att det här är en viktig nyhet?
 • Låt eleverna ta reda på någon fakta om Kurdistan och om hur människor lever där. 
 
 

Tvåspråkig läsförståelse

Kategori: flerspråkighet, läsaktiviteter, läsförståelse

Varje år blir jag förvånad hur intensiv den här perioden är. Flera nyanlända elever som börjar, betyg och omdömen som ska skrivas, överlämningar till gymnasiet som ska göras, organisering inför hösten och projekt som ska knytas ihop och även de som ska starta. Det har inte funnits mycket tid för bloggen. Men nu är det lite välbehövlig långhelg. 
 
I veckan arbetade jag med tvåspråkig läsförståelse som jag tänkte beskriva här för er. Jag lånade en text från lektion.se som publicerats av Christina Rosenkvist. Texten heter Läsförståelse sommar. I elevgruppen var två arabisktalande och en engelsktalande elev som varit i Sverige ca 8 veckor. 
 
Jag började med att översätta texterna till elevernas modersmål. Ni vet väl att ni med ett klick kan översätta texter till en mängd olika språk genom google document? Bara gå in under verktyg och väljd översätt. Det mesta blir rätt översatt och även om det kan bli några små fel så erbjuder det ändå en bättre förförståelse och möjlighet till att jämföra språken.
 
 
Efter att eleverna läst sina texter så högläste jag texten på svenska i ett långsamt tempo. 
 
Sedan bröt jag ner texten till meningsnivå. Vi läste mening för mening, jag läste, eleverna läste och vi använde bildkorten som jag har gjort med hjälp av Widgit Online. De här kan också göras tvåspråkiga men här har jag endast bild och svensk text. Jag la ut alla korten på bordet och när vi hade läst en mening så valde eleverna de bilder som hörde till meningen. Sedan översatte de meningen till sitt modersmål.
 
 
 
Eleverna svarade sedan på frågor om texten på sitt modersmål och till sist även på svenska. Efter läsmomentet gjorde vi en tankekarta över ord som hörde till sommaren och sedan skev vi gemensamt en text om sommaren. Eleverna avslutade sina texter med att rita en bild över någonting som hade med sommaren att göra.