Linas lärarrum

Allt om språkutveckling - lektioner, metoder, böcker, forskning, tips och tankar.

Tvåspråkig läsförståelse

Kategori: flerspråkighet, läsaktiviteter, läsförståelse

Varje år blir jag förvånad hur intensiv den här perioden är. Flera nyanlända elever som börjar, betyg och omdömen som ska skrivas, överlämningar till gymnasiet som ska göras, organisering inför hösten och projekt som ska knytas ihop och även de som ska starta. Det har inte funnits mycket tid för bloggen. Men nu är det lite välbehövlig långhelg. 
 
I veckan arbetade jag med tvåspråkig läsförståelse som jag tänkte beskriva här för er. Jag lånade en text från lektion.se som publicerats av Christina Rosenkvist. Texten heter Läsförståelse sommar. I elevgruppen var två arabisktalande och en engelsktalande elev som varit i Sverige ca 8 veckor. 
 
Jag började med att översätta texterna till elevernas modersmål. Ni vet väl att ni med ett klick kan översätta texter till en mängd olika språk genom google document? Bara gå in under verktyg och väljd översätt. Det mesta blir rätt översatt och även om det kan bli några små fel så erbjuder det ändå en bättre förförståelse och möjlighet till att jämföra språken.
 
 
Efter att eleverna läst sina texter så högläste jag texten på svenska i ett långsamt tempo. 
 
Sedan bröt jag ner texten till meningsnivå. Vi läste mening för mening, jag läste, eleverna läste och vi använde bildkorten som jag har gjort med hjälp av Widgit Online. De här kan också göras tvåspråkiga men här har jag endast bild och svensk text. Jag la ut alla korten på bordet och när vi hade läst en mening så valde eleverna de bilder som hörde till meningen. Sedan översatte de meningen till sitt modersmål.
 
 
 
Eleverna svarade sedan på frågor om texten på sitt modersmål och till sist även på svenska. Efter läsmomentet gjorde vi en tankekarta över ord som hörde till sommaren och sedan skev vi gemensamt en text om sommaren. Eleverna avslutade sina texter med att rita en bild över någonting som hade med sommaren att göra. 
 
 
 

Nypon förlag

Kategori: boktips, flerspråkighet, litteraturtips, läsförståelse

Nypon Förlag är en helt fantastisk resurs i mitt arbete som SVA-lärare. Främst av allt så erbjuder de läsupplevelser även åt de som inte har utvecklat sin läsförmåga på en högre nivå. De ger ut både skönlitterära och faktatexter åt alla åldrar - från de som precis börjat läsa till deras dotterbolag Vilja förlag som ger ut lättläst litteratur anpassad till vuxna - och det här på en anpassad kognitiv nivå med intressanta ämnen. Nypon ger även ut flera av sina publicieringar på andra språk än svenska vilket underlättar mitt arbete med flerspråkiga elever. Hur bra som helst att låna/köpa hem samma bok på två olika språk vilket stöttar elevernas flerspråkliga utveckling. 
 
Inte nog med det dessutom publicerar Nypon även pedagogiskt material som riktar sig både till lärare och elever. Jag har skrivit några av dessa handledningar åt Nypon vilket är både roligt och lärorikt. 
 
Är ni nyfikna på de böcker jag har skrivit handledningar till så är det dessa:
 
 
 
Två av mina favoritförfattare Mårten Melin och Christina Wahldén är båda flitiga utgivare på Nypon och Vilja förlag med sammarlagt över 100 utgivna böcker. Så in och beställ hem katalogerna och bläddra och låt er inspireras.  Eller så läser ni den digitalt här:
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  

Perspektiv på läsförståelse

Kategori: forskning, läsförståelse

Hösten 2014 genomförde Stockholms universitet, i samarbete med Svenska barnboksinstitutet, föreläsningsserien Perspektiv på läsförståelse, med forskare och lärare vid Institutionen för språkdidaktik.
 
Barbro Westlund och Kristina Danielsson är två av de forskare som medverkade och delade med sig av sina tankar om arbetet med läsförståelse. Här kan ni se föreläsningarna som jag varmt rekommenderar.
 
Här delar jag med mig av mina tankar från Barbro Westlunds föreläsning. 
Det första som jag reagerar på i Westlunds föreläsning är att hon slår fast att i Lpo94 nämns inte läsförståelse överhuvud taget. Inte konstigt att Sverige ligger efter med i arbetet och att elevernas resultat halkar efter i internationella undersökningar. Skönt att läsning har fått en tydligare plats i Lgr11. 
 
Westlund lyfter de yngre barnens läsande som enligt mig är otroligt viktigt. Här läggs grunden och samtalar vi om litteratur, tränar på att göra inferenser, skapar inre bilder, se sammanhang, sammanfattar, drar slutsatser etc. Westlund menar att "Små barn utvecklar förståelsekompetenser genom att lyssna" vilket jag tror är helt sant. Litteraturarbetet borde få sin tydliga plats redan i förskolan. 
 
I föreläsningen diskuterar Westlund läsförmåga kontra läsförståelse. Flera elever har en god förmåga att avkoda texter men förstår inte vad de läser. Siffran hon presenterade var 10-15% av eleverna som faller inom dessa ramar men nämner också att det säkerligen är ett stort mörketal då det inte har forskats i tillräcklig utsträckning om det här. Eleverna behöver engageras i sin läsning och få läsande förebilder på hur olika strategier används. Eleverna får ej lämnas ensamma i sin läsning vilket mig är otroligt viktigt. Vi behöver lyfta fram den viktiga katederundervisningen och engagera eleverna. 
 
Westlund lyfte även upp risker med "En läsande klass". Intentionerna är goda med faran är att färdigheterna blir isolerade och lässtrategierna lärs in var för sig istället för att utgöra en helhet där eleverna vandrar mellan olika strategier efter behov. Läsningen får aldrig bli instrumentaliserad . Jag håller helt med henne men jag hoppas inte att lärarna använder "En läsande klass" på det sättet utan ser det som en inspirationskälla att plocka godbitar ur. Inte som ett läromedel att använda från pärm till pärm. Westlund ger dock exempel på när figurerna har används på "fel" sätt på högstadiet. Figurerna i sig får absolut inte överskugga det de står för. Jag hoppas och tror att flera lärare känner sig stärkta i arbetet med läsförståelsestrategier i och med "En läsande klass" och att det inte alls har bidragit till att avprofossenalisera läraryrket utan istället bidragit till mer kvalitativ läsning ute i våra klassrum.