Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Läsmysteriet:lärarhandledning

Kategori: läsförståelse, läsmysteriet, lässtrategier

Det är flera det som har intresserat sig för UR:s program Läsmysteriet. Nu har äntligen lärarhandledningen kommit: 

 

Det har varit jätteroligt att arbeta med den här serien och att vara delaktig i att ännu fler elever tränas i att använda sig av effektiva strategier när de läser. I serien görs det här även på ett lustfyllt sätt som fångar elevernas intresse. Det bästa har varit att jag som lärare verkligen har fått syn på elevernas användande av strategierna när jag har gått runt och lyssnat på deras diskussioner. Alla elever kan delta oavsett hur långt de har kommit i sin läsning. I de klasser som jag undervisar i läser nästan hälften av eleverna efter kursplanen Svenska som andraspråk och flera har även skriv- och lässvårigheter. Men eftersom uppgifterna mestadels är muntliga och utgår från arbete i grupp så aktiveras eleverna som lärarresurser och de får möjlighet att stötta varandra.  Genom att först se ett avsnitt tillsammans och sedan göra ungefär samma uppgifter i grupp gör även att eleverna får strategierna tydligt modellerade för sig.

Det här är en serie som har uppskattats mycket av mina elever och jag hoppas även att många andra kommer hitta till den och använda sig av materialet i sin undervisning.

Jag håller även tummar och tår för att serien kommer vinna pris i Kristallengalan ikväll. Där är Läsmysteriet nominerad till bästa Barn-och Ungdomsprogram. 

Mysteriet med de halshuggna rosorna

Kategori: läsförståelse, läsmysteriet, lässtrategier

Andra avsnittet av Läsmysteriet heter "Mysteriet med de halshuggna rosorna" och fokuserar på nyckelord med hjälp av strategierna Detektiven och Cowboyen. Detektiven undersöker ord och det gäller att både läsa före och efter ett ord för att förstå sammanhanget som ordet befinner sig i. Cowboyen samlar in det viktigaste och sammanfattar texter vilket också hör ihop med ord och begrepp. Det här är viktiga strategier i skolans alla ämnen och är viktigt att utveckla för att eleverna ska klara att sovra i den stora informationsmängd de möter. De är också extra bra att utveckla för en effektiv studieteknik där eleverna ska minnas mycket information inför t.ex. ett prov. 
 
Först presenterade jag vilka strategier som skulle komma att användas i programmet. Vi repeterade även vad nyckelord är för någonting för att bygga en gemensam förförståelse. 
 
Sen kollade vi på programmet: 
 
 
Efter programmet gjorde vi första uppgiften som var att tillsammans komma på vilka nyckelord som saknades i en text. Vi har en smartbord så här kunde vi dra orden och lägga dem rätt. Jag tog med några lurord som inte ska vara med i texten för att de ska bli mer diskussion. Att göra det tillsammans och att läraren modellerar först är viktigt så att eleverna får exempel och strategier på hur de ska lösa uppgiften. Vi pratade även om hur barnen i programmet hade gjort.
 
 
 
Efter den gemensamma texten fick eleverna sätta sig i mindre grupper och lösa en liknande text. Jag tog en text från deras SO-bok som handlade om Demokrati vilket är det området som de håller på med nu. Det gjorde att eleverna hade förförståelse för orden och fick repetera begrepp som de tränar på för tillfället. Sen är det bara att sätta igång med Tippex och ta bort lämpliga ord. Jag skrev en lista på orden som de sedan kunde välja på, men tog bort två för att göra det lite klurigare. Istället för luckor som ovan skrev jag siffror så att vi sedan lätt kunde referera till samma lucka i genomgången. Eleverna parade sedan ihop rätt siffra med rätt ord. Ovan hade eleverna alltså skrivit: 1. dygn, 2. syre, 3. maten osv.
 
Lucktexter är otroligt tacksamt att arbeta med i skolans alla ämnen för att träna den begreppsliga förmågan. Det går att ta vilken text som helst använda Tippex men man kan också lägga in texter och skapa interaktiva spel där eleverna kan träna på olika nivåer. Elevspel.se har en väldigt bra funktion där du som lärare kan bjuda in elever. 
 
 
 
 
Andra uppgiften fungerar precis tvärt om mot den första där orden försvann och eleverna med hjälp av texten skulle hitta dem. I uppgift två finns orden kvar med texten försvinner.
 
Första uppgiften vi gjorde var att kolla på en gemensam text och tillsammans ta ut nyckelord. Det här är någonting som vållar många elever stora svårigheter och behöver tränas om och om igen. På UR Skola kan ni säkert hitta inspiration hur det här arbetet kan gå till:
 
 
 
Efter att vi hade tränat på det här gjorde vi en Dictogloss. Vill ni läsa mer om Dictogloss så har Kristina Asker skrivit en utförlig beskrivning som ni kan hitta här: 
 
 
Vi fortsatte att arbeta med för dem en elevnära text som de parallellt använde sig av i SO och handlade om demokrati. Det här är ett ämne som kan vålla problem hos elever från andra kulturer eftersom de inte har samma förförståelse för ämnet och det kan finnas kulturella hinder i texten som läraren behöver sätta sig in i. Därför är elevdiskussioner extra viktiga där de kan stötta upp varandras lärande. Det viktigaste i Dictogloss är inte att texten blir exakt likadan utan att det diskuteras om innehåll och språk. 
 
 
 
 

Läsmysteriet

Kategori: boktips, lektionsplanering, läsförståelse, läsmysteriet, lässtrategier

Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar. Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Nu har jag arbetat med de två första avsnitten med tillhörande uppgifter och mina elever i åk 5 älskar det. I övningarna de gör utgår de från sammarbete i grupp där de ska lösa ungefär samma uppgifter som i programmet. Som lärare har jag stor möjlighet att gå runt, lyssna och uppmärksamma vilka strategier eleverna använder sig av. Det här både för att bedömma och planera den fortsatta undervisningen för nedanstående kunskapskrav:
 
 
 
Eleverna får i uppgiften stöttning först av modellerandet som görs i programmet, sedan av att vi gör uppgiften i tillsammans i helklass och till sist arbetar eleverna i mindre grupper. Eleverna stöttas här av varandra och används som lärande resurser vilket sker på ett elevnära språk.
 
Klicka på bilden så kommer du till programmet:
 
 
 
Vi började lektionen med att repetera läsförståelsestrategierna som mina elever känner igen sedan tidigare. Jag berättade vilka strategier som de skulle använda sig av och vad målet med lektionen var. Jag förklarade även att de skulle göra ungefär samma uppdrag som barnen i programmet och att de därför skulle lyssna extra noga och vara uppmärksamma på hur deltagarna löste problemen. 
 
Första problemet i programmet går ut på att  att använda spågumman, aktivera sina förkunskaper och lista ut vilket textutdrag som hör till vilken bok. Min uppgiftsbeskrivning till eleverna var följande:
 
 
 
Böckerna lånade jag på biblioteket och sedan drog jag ut en kort avsnitt från varje bok. Inte för lätt med en massa karaktärsnamn utan jag ville att det skulle bli en utmaning för dem och att uppgiften skulle öppna upp för diskussioner. Varje grupp fick två böcker och 12 textutdrag. När de hade listat ut vilka som hörde ihop skrev de ner nummer på utdraget och bokens titel på en lapp sedan fick de byta böcker med en annan grupp. Jag gick runt och stöttade och observerade deras diskussioner.
 
Jag använde mig av nedanstående böcker, men det går givetvis bra med vilka som och även att blanda fakta och skönlitteratur. 
 
 
Förutom att eleverna tyckte att det var väldigt roligt att agera detektiver och diskutera böckerna fick de massa lästips och skyndade sig sedan till biblioteket för att låna. Så uppgiften är bra som återkommande för att tipsa om läsvärda böcker samtidigt som eleverna tränar strategier och utvecklar sin kommunikativa förmåga.
 
Om ni vill använda er av samma utrag som jag hade finns det på mitt drivekonto: Här
 
Läsmysteriet erbjuder en mängd olika möjligheter för varierade läs- och skrivövningar. Här är det bara att låta idéerna flöda. En annan person som beskriver hur hon arbetar med programmet är: Maria Trapp. På hennes blogg finner ni en inspirerande kompetens: Maria Trapps blogg. 
 
Hon har även gjort ett informativt klipp om läsförståelsestrategier:
 
 
 
 
 
Vill ni se mer om strategin att förutspå finns här ett klipp: