Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Mikrolektioner i läsning

Kategori: lektionsplanering, läsaktiviteter, lässtrategier, mikrolektion

 

Olika lektionsupplägg och planeringar är populära inlägg på bloggen. Därför kommer jag skriva lite extra om det i  tio inläggen. Den här gången fokuserar jag på läsning av nyhetsartiklar och ger förslag på en aktuell artikel och hur man som lärare kan arbeta före, under och efter läsningen. Lektionerna är tänkt att passa åk 4-6 och ta ca 40 min. Lektionens mål är att eleverna ska utveckla läsförståelsestrategier genom stöttning, interaktion och språkutvecklande arbetssätt. Den viktigaste nyckeln till lektionen är du som lärare och att du modellerar ditt sätt att tänka när du läser text. På det sättet får eleverna själva strategier som de kan använda sig av när de läser. Du ansvarar även för att eleverna får interagera med varandra och få mycket talutrymme vilket bidrar till att de får använda och utveckla sitt språk. 

 

Lektionernas tre nyckelbegrepp är: 

Textualitet: Utgå från det som är bekant och vardagsnära hos eleverna. Börja med att samla ihop deras förförståelse. Från det mer vardagsnära arbetar ni sedan vidare successivt mot det mer specifika ämnesspråket. 

Interaktion: Eleverna ska ha det största talutrymmet. De behöver både interagera med varandra och med dig som lärare. De behöver även inteagera med texten och skapa sin egen förståelse av det lästa. 

Stöttning: Genom ditt modellerande ger du eleverna stöttning. Tänk högt när du läser en text. Ställ frågor till texten. Gör inferenser. Förutspå och diskutera språkliga konventioner. Jag ger även förslag på olika former av stöttning som kan ges före och efter läsningen. 

Alla inlägg i serien "mikroläsning" kommer att inledas med symbolen av böcker, så att ni enkelt kan hitta dem. 

Hoppas ni kommer att ha nytta av lektionen och finna inspiration! Om någon dag kommer första lektionen. 

Mikrolektion - Förståelse för omvärlden

Kategori: lektionsplanering, mikrolektion, resonerande text

Jag såg nyss ett klipp från Youtube som berörde mig och som jag genast vill diskutera tillsammans med eleverna på högstadiet. 
 
 
Ibland klagar vi över helt oviktiga saker utan att ens reflektera över det. Vi alla skulle må bra över att ibland känna mer tacksamhet över saker som vi i vardagen brukar ta för givet. Klippet visar det här så tydligt. Följande arbetsgång tänkte jag använda mig av: 
 
1. Presentera lektionsinnehållet: I syftestexten för svenska står det "I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden." Under dagens lektion kommer vi träna på att reflektera och diskutera. 
 
2. Bygga upp förförståelsen. Livet är fullt med problem - stora som små. Iband klagar vi på saker vi tycker är störiga. Skriv en lista på fem problem som du brukar klaga på i din vardag. Jämför din lista med en liten grupp. Lyft några exempel i helklass. (EPA-struktur).
 
3. Kolla på filmklippet.
 
4. Utan att diskutera. Kolla på din lista igen. Finns det något där som du skulle kunna stryka, som faktiskt inte är ett riktigt problem?
 
5. "No hands upp" - fråga några elever om de strök något problem. Låt dem motivera varför/varför inte. 
 
6. Skriv en ny lista över fem saker som du är tacksam för i ditt liv. Det kan vara saker som du i vanliga fall brukar ta för givet, men som faktiskt inte alla i världen har tillgång till. Använd EPA-strukturen igen. Eleven funderar först själv, delar med sig till kompisar och sen lyfter ni gruppernas tankar i helklass.
 
7. Diskutera i grupper: Ändrades ditt sätt att se på problem före och efter filmen? På vilket sätt blev du påverkad? Har vi olika syn på problem beroende på vilka förutsättningar vi har? Hur kan vi påverka vårt eget sätt att se på problem i vår vardag? Hur påverkar det visuella i filmen? Hade texten fungerat utan det visuella stödet? 
 
8. Skriv en individuell text där du resonerar och diskuterar ovanstående frågor. 
 

Språkutvecklande kort - arabiska

Kategori: arabiska, lektionsplanering, språkutveckling, tvåspråkighet

I det tvärspråkiga arbetet är tanken att elevernas alla språk ska utvecklas parallellet. Undervisningen behöver alltså ta tillvara på de språk som redan är tillgängliga för eleverna. 
 
Med verktyget Inprint kan läraren använda bildstöd för att skapa pedagogiskt material. Det finns även ett språkpaket som kan köpas till för att lätt få översättningar på andra språk. 
 
 
Här nedan beskriver jag hur jag har arbetat med korten på arabiska. 
 
Jag började med att skriva ut de dubbelsida korten och listan på de olika orden. Jag laminera in dessa och delade upp dem i kategorier - mat/kläder/verb/substantiv/adjektiv osv. Här nedan arbetade vi med orden för mat. 
 
 
Eleverna som är nybörjare på svenska satt först och tränade en stund själva med de dubbelsidiga korten. Därefter arbetade de i mindre grupper och sorterade listorde. Här får de möjlighet att stötta varandra genom den muntliga interationen. De kan använda både arabiska och svenska för att kommunicera med varandra. 
 
 
 
 
Vi spelade bland annat bingo med korten. Jag gjorde tre bingoplaner som ni gärna får använda er av. Vi turades om att dra ett kort på arabiska (eleverna fick hjälpa mig med att översätta) och sedan fick man lägga en markör på sin plan. Den som först fick fem i rad vann. Sedan körde vi likadant fast med korten på svenska. 
 
 
 
Eleverna fick sedan träna sig på att kategorisera orden. De diskuterade både på svenska och på arabiska och parade ihop korten med varandra. Jag tog sedan kort på bilderna och la upp på tavlan. Sedan fick de namnge de olika kategorierna. Här gick vi från det abstrakta till det mer konkreta "Saker man äter med - servis" "Sådant man har till köttet - tillbehör".
 
 
 
 
Till sist la jag upp korten tre och tre. Eleverna skulle nu diskutera en av dem som skulle bort. Återigen använder eleverna både svenska och arabiska. De var inte alltid överrens och fick arbeta med att motivera sina val för varandra. När eleverna hade diskuterad 8 st ordpar så la jag upp en bild på dem på tavlan. Sedan skrev vi meningar till. Återigen gick vi från det abstrakta talspråket till det mer konkreta skriftspråket.  
 
"De kan man äta med, inte med kyckling" - "Man använder bestick när man äter"
"Du dricka med en mugg" - "Du kan använda en mugg när du dricker men inte en potatis"
"Alla är tallrikar och glas. Servis. Men den det ligger fisk på" - "Både glaser och tallriken är tomma. Den med fisk på ska bort eftersom den inte är tom." osv. 
 
 
 
 
Andra tips som kan göras med korten:
  • Para ihop bild med ord: svenska/bild
  • Spela memory: svenska/bild eller svenska/modersmål
  • Bokstavera: Skriv ut alfabetskort och bilder. Ljuda och bokstavera.
  • Med andra ord. Låt en elev beskriva ordet med andra ord, den andra eleven gissar
  • Påståenden T.ex. Något som går att dricka. Kan man bre på bröd. När man inte är mätt etc.
  • Sortera ord i bokstavsordning