Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Godnattsagor för rebelltjejer

Kategori: berättande text, beskrivande text, litteraturtips

Jag måste bara tipsa om den här fantastiska boken. Godnattsagor för rebelltjejer. 
 
 

Boken lyfter 100 olika starka kvinnor från skilda tider och kulturer. Det de har gemensamt är att de har följt sina drömmar oavsett vad omgivningen har tyckt om det. Vilken inspiration det är att få läsa om dem. Flera av kvinnorna hade jag inte ens hört talas om tidigare medan andra är mer välkända. 

Boken är skriven med ett sagospråk "Det var en gång.." vilket gör att det blir väldigt lätt att ta till sig även för de yngre läsarna. Men boken passar alla från 3 år och uppåt. 

Fadumo Dayib kommer från Somalia och lärde sig läsa och skriva först när hon var fjorton år. Hon flydde från krig och från ett land som inte erbjöd henne några framtidsutsikter. Nu är hon tillbaka i Somalia och är den första kvinnan någonsin som ställt upp i ett presidentval i landet. 

Balkissa Chaibou från Niger skulle giftas bort men ville studera för att bli läkare. Hon fann sig inte i att bli bortgift utan gick till domstolen och fick tillslut rätten på sin sida. Idag studerar hon till läkare och inspirerar andra till att våga säga nej till tvångsäktenskap.

Mary Edwards Walker som levde i USA i slutet av 1800-talet. Hon vägrade att klä upp sig i klänningar utan klädde sig precis som hon ville - i byxor, slips och skjorta. Trots att hon blev arresterar vid upprepade tillfällen på grund av sin klädsel så ändrade hon inte på sig. Hon blev även en av de första kvinnliga läkarna i USA.

Listan kan fortsätta och göras lång - Köp boken! Ge bort den till vänner och ungdomar. Använd den i undervisning för gemensam läsning. Fyll skolorna och bibliotek med den för den kommer garanterat att inspirera andra att våga följa sina drömmar. 

 

Nypon förlag

Kategori: boktips, flerspråkighet, litteraturtips, läsförståelse

Nypon Förlag är en helt fantastisk resurs i mitt arbete som SVA-lärare. Främst av allt så erbjuder de läsupplevelser även åt de som inte har utvecklat sin läsförmåga på en högre nivå. De ger ut både skönlitterära och faktatexter åt alla åldrar - från de som precis börjat läsa till deras dotterbolag Vilja förlag som ger ut lättläst litteratur anpassad till vuxna - och det här på en anpassad kognitiv nivå med intressanta ämnen. Nypon ger även ut flera av sina publicieringar på andra språk än svenska vilket underlättar mitt arbete med flerspråkiga elever. Hur bra som helst att låna/köpa hem samma bok på två olika språk vilket stöttar elevernas flerspråkliga utveckling. 
 
Inte nog med det dessutom publicerar Nypon även pedagogiskt material som riktar sig både till lärare och elever. Jag har skrivit några av dessa handledningar åt Nypon vilket är både roligt och lärorikt. 
 
Är ni nyfikna på de böcker jag har skrivit handledningar till så är det dessa:
 
 
 
Två av mina favoritförfattare Mårten Melin och Christina Wahldén är båda flitiga utgivare på Nypon och Vilja förlag med sammarlagt över 100 utgivna böcker. Så in och beställ hem katalogerna och bläddra och låt er inspireras.  Eller så läser ni den digitalt här:
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  

På, mellan och bortom raderna

Kategori: litteraturtips, läsaktiviteter, läsförståelse

Emma Frey-Skott har skrivit handledningen "På, mellan och bortom raderna" och ger i materialet praktiska tips på hur lärare kan arbeta med 12 olika skönlitterära böcker på mellanstadiet. Hon var vänlig och skickade mig ett recensionsexemplar och här kommer mina summerande tankar:  
 
 
Handledningen kan beställas från Natur & Kultur.
På deras hemsida finns även ett smakprov att läsa.
Boken går självklart att beställas även från andra sidor så som Adlibris och Bokus
 
Teoretisk bakgrund
I den teoretiska bakgrunden lyfts författarna Barbro Westlund, Ingvar Lundberg, Katarina Herrlin och Lucy Calkins fram och vikten av att lärarna aktivt måste undervisa i läsförståelsestrategier. Elevernas förförståelse behöver aktiveras, innehållet skapas i mötet mellan läsaren och texten, explicit undervisning samt vikten av engagerad läsning. Handledningen är dock ingen teoretiskt genomgång utan fokuserar på det praktiska arbetet vilket jag tycker är bra. Vill man läsa vidare om teorier så tipsas det om litteratur. Förutom den läsningen som nämns i "På, mellan och bortom raderna" skulle jag vilja lägga till:
 
  • Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för elever som behöver särskilt stöd. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur
  • Westlund, Barbro (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2013
  • Westlund, Barbro (2012). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. 2., uppdaterade utg. Stockholm: Natur & kultur
  • Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning: en bro mellan teori och praktik. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur
Vill man förkovra sig i litteraturvetenskap (vilket ger oss en bra utgångspunkt när vi ska strukturera upp aktiviteter kring läsning) så är två av mina favoriter: 
  • Kjersén Edman, Lena (2002). Barn- och ungdomsböcker genom tiderna. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur
  • Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur
Upplägg
I "På, mellan och bortom raderna" ges förslag på vilka böcker som kan läsas i de olika årskurserna. Jag tycker att urvalet har en bra spridning både kring teman och att huvudpersonerna är jämt fördelade mellan pojkar och flickor. Genrerna på litteraturen sträcker sig både över historisk litteratur, fantasy, vänskap, äventyr, verklighet, övernaturligt och utsatthet. I handledningen ges en kort resumé av handlingen samt ett författarpoträtt och därefter ges läsförståelseuppgifter till böckerna. Frågorna är kopieringsmaterial som är utformade som smidiga kort som kan delas ut till eleverna för att t.ex. klistras in i en loggbok. Varje fråga är markerad med en symbol som ger anvisningar om på vilken nivå frågan är ställd. 
 
Förslag på upplägg
I det här kapitlet ges det förslag på hur litteraturen kan introduceras för klassen, hur läraren kan arbeta med högläsning, enskild läsning samt läsgrupper. Praktiska råd är alltid välkomna och här hade jag faktiskt önskat fler förslag där teori omvandlas till användbara tips som kan användas både före, under och efter läsningen. Dock finns det bra kopieringsunderlag: notislappar, Venn-diagram, läslogg, tankekarta, bokrecension och två olika läsprotokoll. Här hade även kopieringsunderlag för författarporträtt och några som rör begreppsträning passat in. Det hade även varit intressant att få inspiration på olika sätt som böckerna kan slutredovisas på. 
 
 
 
Frågekorten
Till varje bok finns de olika frågekort med symboler som visar om frågan rör sig på, mellan eller bortom raden. Tydligt och bra! Ordet berätta överanvänds men på några ställen överraskas jag och ser förklara och motivera. De här hade jag velat ha fler av. Även andra språkhandlingar som: beskriv, jämför, diskutera, redogör för, argumentera, illustrera, sammanfatta etc. Bra att börja tidigt och använda de korrekta beskrivningarna för dessa språkhandlingar. Det underlättar för eleverna när de kommer upp i de högre årskurserna. 
 
Summering
"På, mellan och bortom raderna" är överlag en mycket användbar handledning och jag tror att många lärare kan finna inspiration här. I framtiden hoppas jag vi får se fler liknande lärarhandledningar som underlättar för lärare att arbeta med läsning. Hade varit roligt om de även kom ut fokuserade på olika teman eller där sakprosatexter får stå i fokus.