Linas lärarrum

Allt om språkutveckling - lektioner, metoder, böcker, forskning, tips och tankar.

Nypon förlag

Kategori: boktips, flerspråkighet, litteraturtips, läsförståelse

Nypon Förlag är en helt fantastisk resurs i mitt arbete som SVA-lärare. Främst av allt så erbjuder de läsupplevelser även åt de som inte har utvecklat sin läsförmåga på en högre nivå. De ger ut både skönlitterära och faktatexter åt alla åldrar - från de som precis börjat läsa till deras dotterbolag Vilja förlag som ger ut lättläst litteratur anpassad till vuxna - och det här på en anpassad kognitiv nivå med intressanta ämnen. Nypon ger även ut flera av sina publicieringar på andra språk än svenska vilket underlättar mitt arbete med flerspråkiga elever. Hur bra som helst att låna/köpa hem samma bok på två olika språk vilket stöttar elevernas flerspråkliga utveckling. 
 
Inte nog med det dessutom publicerar Nypon även pedagogiskt material som riktar sig både till lärare och elever. Jag har skrivit några av dessa handledningar åt Nypon vilket är både roligt och lärorikt. 
 
Är ni nyfikna på de böcker jag har skrivit handledningar till så är det dessa:
 
 
 
Två av mina favoritförfattare Mårten Melin och Christina Wahldén är båda flitiga utgivare på Nypon och Vilja förlag med sammarlagt över 100 utgivna böcker. Så in och beställ hem katalogerna och bläddra och låt er inspireras.  Eller så läser ni den digitalt här:
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  

På, mellan och bortom raderna

Kategori: litteraturtips, läsaktiviteter, läsförståelse

Emma Frey-Skott har skrivit handledningen "På, mellan och bortom raderna" och ger i materialet praktiska tips på hur lärare kan arbeta med 12 olika skönlitterära böcker på mellanstadiet. Hon var vänlig och skickade mig ett recensionsexemplar och här kommer mina summerande tankar:  
 
 
Handledningen kan beställas från Natur & Kultur.
På deras hemsida finns även ett smakprov att läsa.
Boken går självklart att beställas även från andra sidor så som Adlibris och Bokus
 
Teoretisk bakgrund
I den teoretiska bakgrunden lyfts författarna Barbro Westlund, Ingvar Lundberg, Katarina Herrlin och Lucy Calkins fram och vikten av att lärarna aktivt måste undervisa i läsförståelsestrategier. Elevernas förförståelse behöver aktiveras, innehållet skapas i mötet mellan läsaren och texten, explicit undervisning samt vikten av engagerad läsning. Handledningen är dock ingen teoretiskt genomgång utan fokuserar på det praktiska arbetet vilket jag tycker är bra. Vill man läsa vidare om teorier så tipsas det om litteratur. Förutom den läsningen som nämns i "På, mellan och bortom raderna" skulle jag vilja lägga till:
 
  • Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för elever som behöver särskilt stöd. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur
  • Westlund, Barbro (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2013
  • Westlund, Barbro (2012). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. 2., uppdaterade utg. Stockholm: Natur & kultur
  • Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning: en bro mellan teori och praktik. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur
Vill man förkovra sig i litteraturvetenskap (vilket ger oss en bra utgångspunkt när vi ska strukturera upp aktiviteter kring läsning) så är två av mina favoriter: 
  • Kjersén Edman, Lena (2002). Barn- och ungdomsböcker genom tiderna. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur
  • Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur
Upplägg
I "På, mellan och bortom raderna" ges förslag på vilka böcker som kan läsas i de olika årskurserna. Jag tycker att urvalet har en bra spridning både kring teman och att huvudpersonerna är jämt fördelade mellan pojkar och flickor. Genrerna på litteraturen sträcker sig både över historisk litteratur, fantasy, vänskap, äventyr, verklighet, övernaturligt och utsatthet. I handledningen ges en kort resumé av handlingen samt ett författarpoträtt och därefter ges läsförståelseuppgifter till böckerna. Frågorna är kopieringsmaterial som är utformade som smidiga kort som kan delas ut till eleverna för att t.ex. klistras in i en loggbok. Varje fråga är markerad med en symbol som ger anvisningar om på vilken nivå frågan är ställd. 
 
Förslag på upplägg
I det här kapitlet ges det förslag på hur litteraturen kan introduceras för klassen, hur läraren kan arbeta med högläsning, enskild läsning samt läsgrupper. Praktiska råd är alltid välkomna och här hade jag faktiskt önskat fler förslag där teori omvandlas till användbara tips som kan användas både före, under och efter läsningen. Dock finns det bra kopieringsunderlag: notislappar, Venn-diagram, läslogg, tankekarta, bokrecension och två olika läsprotokoll. Här hade även kopieringsunderlag för författarporträtt och några som rör begreppsträning passat in. Det hade även varit intressant att få inspiration på olika sätt som böckerna kan slutredovisas på. 
 
 
 
Frågekorten
Till varje bok finns de olika frågekort med symboler som visar om frågan rör sig på, mellan eller bortom raden. Tydligt och bra! Ordet berätta överanvänds men på några ställen överraskas jag och ser förklara och motivera. De här hade jag velat ha fler av. Även andra språkhandlingar som: beskriv, jämför, diskutera, redogör för, argumentera, illustrera, sammanfatta etc. Bra att börja tidigt och använda de korrekta beskrivningarna för dessa språkhandlingar. Det underlättar för eleverna när de kommer upp i de högre årskurserna. 
 
Summering
"På, mellan och bortom raderna" är överlag en mycket användbar handledning och jag tror att många lärare kan finna inspiration här. I framtiden hoppas jag vi får se fler liknande lärarhandledningar som underlättar för lärare att arbeta med läsning. Hade varit roligt om de även kom ut fokuserade på olika teman eller där sakprosatexter får stå i fokus.  
 
 

Möte med nyanlända

Kategori: litteraturtips, nyanlända, svenska som andraspråk

Imorgon väntar nya utmaningar på mig. Jag har nämligen bytt jobb. Under de senaste åren har jag arbetat på en stor skola med stort antal andraspråkstalande elever. Jag har undervisat mestadels på mellanstadiet men också på högstadiet. Det har varit otroligt roligt och lärorikt men nu känner jag att det är dags för nya utmaningar.

På min nya skola är antalet elever som är flerspråkiga få i jämförelse med min förra. Men skolan har mycket att jobba med när det gäller organisering kring SVA och hur både svenska- och ämneslärarna kan arbeta mer språkutvecklande i sin undervisning. Det är här min kompetens kommer in. Jag kommer dessutom få arbeta med nyanlända elever med fokus på hur vi kan arbeta språkinkluderande i den ordinarie undervisningen. 

Är det någon av er som är intresserade av hur organisering av flerspråkiga elever och framför allt nyanlända elever kan ske så finns det mycket litteratur att läsa om ämnet. Den senaste veckan har jag förkovrat mig i följande böcker: 

 
Äntligen är Anna Kayas bok här. Jag har följt hennes blogg sedan jag började arbeta med SVA. Nu är hennes tankar och kompetens samlade i bokform och jag kan inte annat än hurra för det. Anna Kayas blogg: http://nyisvenskaskolan.blogspot.se/
 
 
 
Tiia Ojala är en annan förebild inom svenska som andraspråk som släppte sin bok i våras. Har får läsaren ta del av både tankar och erfarenheter när det gäller att organisera utbildning för nyanlända. Mycket matnyttigt finns att finna. Tiia Ojalas blogg: http://multikultiskola.blogspot.se/
 
 
 
Nihad Bunars bok kom förra året och jag och de andra lärarna i SVA på min skola har haft bokcirklar kring den här. Den låg som grund för våra diskussioner hur vi kunde utveckla vårt mottagande av nyanlända elever. En forskningsbaserad antologi som ger många bra tips. Medverkande författare är bland annat: Monica Axelsson och Päivi Juvonen. 
 
Så arbetar ni med mottagande av nyanlända elever, vilket de flesta lärarna gör i någon form idag, så samla gärna inspiration i någon av dessa böcker. Antingen får ni nya bra idéer eller så kan det vara bra att få bekräftat att skolan är på rätt väg. Oavsett lovar jag intressant läsning. 
 
Har ni några litteraturtips som ni vill sprida vidare? Tipsa gärna!
 
(Bilderna är lånade från www.adlibris.com)