Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Att ge omdömen. Del:1

Kategori: bedömning, feedback, metaspråk

Nedan ser ni ett utdrag ur kunskapskraven för åk 4-6 och 7-9 både för SV och SVA. Eleverna ska alltså visa att de kan ge omdömen om andra texters.Självklart kan det vara texter som inte har skapats i klassrummet, vilket kan vara bra i träningssyfte. Men än bättre om eleverna utvecklar strategin att hjälpa varandra att utveckla sina texter. Som vi alla vet händer det att man ibland blir blind för sin egen text när man skriver.  
 
 
 

Eleverna behöver aktiv och strukturerad träning i att ge respons. Min upplevelse är att om jag som lärare väljer att fokusera på att utveckla elevernas metakognitiva språk får de ut mer av sitt lärande. Först och främst får vi ett gemensamt språk att prata på när vi talar om texter. I mina sexor har eleverna full koll på vad jag menar när vi pratar struktur, styckeindelning, anföringsverb, preteritum, tempus, språklig variation etc.

Hur kommer eleverna till den här nivån? Här kommer lite tips:

Först brukar vi utgå från den enkla modellen ”Two stars and a wish” (Klicka på bilden för att ladda hem arbetsbladet).

 

 

 

Syftet med uppgiften är att eleverna ska formulera två saker som är bra och en önskan om vad som kan utvecklas. Det är viktigt att tidigt fokusera på att uttrycka sig positivt i sin respons och att all feedback ska vara konstruktiv. Lägg upp en text på smartboarden, kanonen eller ge ut i pappersform och bedöm den tillsammans. Modellera hur man kan uttrycka sig och eleverna sedan arbeta med liknande uppgifter. 

För att utveckla feedbacken till nästa nivå kan man välja att fokusera på olika delar i texten och ge feedback om texters innehåll, struktur, språk etc. Viktigt att även träna på olika texttyper då responsens fokus ligger på olika delar beroende på om det är en berättande-, argumenterande-, beskriande text osv. 

I sexan har jag visat nedanstående YouTube klipp för eleverna. Undertiden har de fått anteckna vad som är viktigt att tänka på när man skriver en text. Ibland behövs filmen ses flera gånger beroende på hur säkra de är på att ta ut och sammanfatta det viktigaste med hjälp av nyckelord. 

 

 

Efter att eleverna har sett klippet har de fått sätta sig i grupper och sammanfatta sina anteckningar. Med hjälp av anteckningarna och utifrån sina diskussioner har de sedan skapat en matris för de delar som de tycker ska bedömas i deras texter. Den här kan de själva använda sig av för att stämma av sitt skrivande under skrivprocessen.

Här ser ni ett resultat av dessa elevmatriser:

 

 

Det viktigaste är inte att matrisen blir korrekt på något sätt utan att eleverna diskuterar tillsammans. Arbetet kräver också att eleverna har viss erfarenhet av att se matriser och är insatta i dess värdeord. Men med träning kommer färdighet. 

Inom kort kommer del 2 av hur jag arbetar med att utveckla elevernas metaspråk och aktiverar dem som lärande resurser för varandras skrivande. 

 

Har skolverket gjort en miss?

Kategori: metaspråk, omdömen, styrdokument

När jag satt för någon dag sedan och jämförde SVA och SV upptäckte jag en sak som jag inte har lagt märke till innan. Se utraget nedan:
Vill ni själva kolla direkt i kursplanerna hittar ni dem här: SV      SVA
 
Varför behöver endast elever som läser SVA kunna ge omdömen om texters språk? Enligt mig är det här väldigt viktigt för att utveckla ett metaspråk hos eleverna för att ge oss gemensamma möjligheter att kunna tala om språket. 
 
Från åk 4-6 och 7-9 sker en progression och eleverna ska nu även kunna ge omdömen om texters uppbyggnad. Med ett undantag för elever som läser svenska åk 7-9 och når upp till C i kunskapskravet. Helt plötsligt krävs det inte för dem. 
 
Är inte det här väldigt märkligt?