Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Mikrolektion - Förståelse för omvärlden

Kategori: lektionsplanering, mikrolektion, resonerande text

Jag såg nyss ett klipp från Youtube som berörde mig och som jag genast vill diskutera tillsammans med eleverna på högstadiet. 
 
 
Ibland klagar vi över helt oviktiga saker utan att ens reflektera över det. Vi alla skulle må bra över att ibland känna mer tacksamhet över saker som vi i vardagen brukar ta för givet. Klippet visar det här så tydligt. Följande arbetsgång tänkte jag använda mig av: 
 
1. Presentera lektionsinnehållet: I syftestexten för svenska står det "I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden." Under dagens lektion kommer vi träna på att reflektera och diskutera. 
 
2. Bygga upp förförståelsen. Livet är fullt med problem - stora som små. Iband klagar vi på saker vi tycker är störiga. Skriv en lista på fem problem som du brukar klaga på i din vardag. Jämför din lista med en liten grupp. Lyft några exempel i helklass. (EPA-struktur).
 
3. Kolla på filmklippet.
 
4. Utan att diskutera. Kolla på din lista igen. Finns det något där som du skulle kunna stryka, som faktiskt inte är ett riktigt problem?
 
5. "No hands upp" - fråga några elever om de strök något problem. Låt dem motivera varför/varför inte. 
 
6. Skriv en ny lista över fem saker som du är tacksam för i ditt liv. Det kan vara saker som du i vanliga fall brukar ta för givet, men som faktiskt inte alla i världen har tillgång till. Använd EPA-strukturen igen. Eleven funderar först själv, delar med sig till kompisar och sen lyfter ni gruppernas tankar i helklass.
 
7. Diskutera i grupper: Ändrades ditt sätt att se på problem före och efter filmen? På vilket sätt blev du påverkad? Har vi olika syn på problem beroende på vilka förutsättningar vi har? Hur kan vi påverka vårt eget sätt att se på problem i vår vardag? Hur påverkar det visuella i filmen? Hade texten fungerat utan det visuella stödet? 
 
8. Skriv en individuell text där du resonerar och diskuterar ovanstående frågor.