Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Alex Dogboy

Kategori: boktips, lektionsplanering, läsförståelse, skönlitteratur

Bild lånad av bokus.se
 

Vi är flera pedagoger som tycker om att använda oss av Monica Zaks bok Alex Dogboy i vår undervisning. Det är en utmärkt bok att låta eleverna läsa i åk 6. Jag har använt mig av boken i fyra klassen och alla med utgången att eleverna har utvecklat både sitt skrivande och resonerande med fantastiskt resultat. Den lyckade utgången som eleverna har visat upp beror på att jag har fokuserat på några få stora frågor som går in på djupet på boken och kräver att eleverna analyserar och gör textkopplingar som både sträcker sig inom och utanför boken. Eleverna har alltid fått reda på veckans uppgift samma dag som de börjar läsa på det nya kapitlet. På det här sättet får de möjlighet till att reflektera under tiden de läser hemma.På lektionstid har vi sedan diskuterat, skrivit och utvecklat våra svar.Eleverna skriver läslogg hemma och är förberedda inför klassrumsarbetet. 

Så här har arbetet sett ut från början till slut.

Boken presenteras och vi föutspår gemensamt. Vi kollar på omslaget, rubriken, läser baksidan och lyfter fram vem som är författare, förlag och publiceringsår.

För att skapa oss en gemensam förförståelse har vi läst en text som handlar om gatubarn. Jag har utgått från en faktatext från UNICEF:

Därefter har eleverna fått två frågor:

1.          Vilka orsaker finns det till att barn lever på gatan?

2.          Vilka kan konsekvenserna bli för barn som lever på gatan?

 

Eleverna har fått sitta i grupper och diskutera. Med sig har de även utdrag av texten där de kan markera och stryka under sådant som stärker deras resonemang. Efter diskussionerna skriver eleverna individuellt en text med resonerande svar.

 

Monica Zak och källkritik

Efter att vi har arbetat med att bygga upp vår förförståelse om gatubarn har vi sedan arbetat med författaren Monica Zak och tränat på källkritik.

Jag brukar inleda med att visa en film från UR om Monica Zak

Eleverna får sedan göra följande uppgift där de tar reda på fakta om Monica Zak samtidigt som de tränar källkritik. Uppgiften finns här:

Läslogg

Under tiden eleverna läser boken skriver de i sin läslogg hemma. Här är ett exempel på uppbyggnad och frågeställningar:

 

Där det står att eleverna skriver till bild så har jag valt att visa tre bilder som kan kopplas till kapitlet. Eleverna har sedan under sin läsning fått välja en bild och förklara hur den hör i hop med det lästa. Jag kan ej dela dessa på grund av upphovsrätt. Men förslag på bilder till vecka 6:en liten hund, en pojke på en soptipp och en skyddsängel. Förslag på bilder till v.9: en bild på en pojke bakom galler, en limtub och ett hjärta där det står Ellinor i. 

Om det finns intresse för att se olika elevexempel på olika nivåer kan ni skriva en kommentar så ordnar jag med det. 

Boken har sedan avslutats med att eleverna skriver ett omdöme om boken. Jag har utgått från följande mall där eleverna även får stödmeningar för sitt skrivande.

Stödmeningar jag har använt mig till övriga uppgifter är bland annat: 

 • Jag valde bilden på ... . Den passade till texten eftersom...
 • Det står i texten att...
 • Bilden visar...
 • Jag tycker att det passar ihop eftersom...
 • Jag tänker...
 • Jag tycker...
 • Författaren skriver...
 • Enligt det som står på sidan...
 • På sidan... står det...
 • Baserad på det jag har läst...
 • Författaren visar... genom...
 • Jag tolkar ... som....
 • Av läsningen vet jag att...
 • Jag tror... eftersom ....
 • Till exempel...
Eleverna ska i sitt skrivande både analysera, diskutera, referera och citera vilket är bra träning för att det sedan utvecklas till ett kunskapskrav i åk 7. 
 
Boken Alex Dogboy är även utmärkt som utgångspunkt för att arbeta med mänskliga rättigheter. Se ett förslag på övning här
 
Boken passar även till att använda sig av och göra text-till-textkopplingar. Jag har låtit mina elever i åk 7 läsa Dogboy och sedan se på Oliwer Twist för att sedan utifrån ett Venn-diagram göra en jämförande analys över pojkarnas liv som gatubarn. De har då diskuterat likheter, skillnader och hur verkens uppkomst i tid och rum har påverkat skrifterna. 
 
Kunskapskrav
Jag brukar lyfta fram och diskutera kunskapskraven allt eftersom vi arbetar med dem: Här finns de i enkelt format som kan kopieras ut en och en. Det är viktigt för arbetet att dessa diskuteras med eleverna så att det får syn på progressionen mellan de olika nivåerna. Att en text alltid kan utvecklas fick mina elever höra om och om igen under arbetets gång. Elevernas skrivande är även perfekt som utgångspunkt för respons och bearbetning, där eleverna hjälper varandra att utvecklas.

Att arbeta med enskild läsning.

Kategori: lektionsplanering, läsförståelse, läsprojekt, skönlitteratur

För att utveckla elevernas läsning tror jag på att vi måste undervisa aktivt och vara en del av en gemensam läsning. Att läsa samma bok i helklass eller i grupper skapar förutsättningarna för samtal kring texten, både kring innehåll och struktur. Det skapar även goda förutsättningar kring gemensamma aktiviteter och fördjupande diskussioner där texten kan kopplas till omvärlden.

När alla elever läser olika böcker så ändras dessa förutsättningar eftersom alla har olika utgångspunkter. Vad talar då för att eleverna trots det här borde få tid till eget val av läsning? Jag tror att den inre motivationen är en stark drivkraft kopplat till läslusten. Det är mer motiverande att läsa om jag själv har valt bok än om någon annan säger till mig vad jag måste läsa. Därför bör elever ibland få välja bok själva. Men de får för den delen inte lämnas själva i sin läsning. För att undervisningen ska bli effektivt behöver läraren fortfarande vara ett aktivt stöd. Hur kan man då undervisa en klass där alla läser olika böcker?

Jag försöker samla klassen i gemensamma hållpunkter där alla får stanna upp i sin läsning kring samma aktivitet. Här kan man få in mycket skrivande texter inom olika genrer. Jag planerade upp ett område med åk 8 så här:

 

 

Arbeta med karaktärer

Skriv ett brev till en person i boken.

Eleverna fick själva göra en plan på hur mycket de skulle läsa varje vecka för att bli klara i tid. Efter att de har läst inledningen på boken så ska eleverna välja en karaktär och skriva brev till den. Där har de chansen att ställa frågor som de undrar över? De ska också diskutera jämförelser med sitt eget liv och karaktärens. Vi går även igenom och repeterar brevets form.

Elevinstruktion: När man börjar läsa en bok är det ofta många frågor som lämnas obesvarade. Skriv ett brev till valfri person och ställ frågor, skriv dina tankar och funderingar om händelser. Jämför gärna karaktären med dig själv. Tänk på att följa brevets struktur med en tydlig inledning och avslut.

 

Gör en intervju med en av personerna i boken.

Andra veckan får de välja ytterligare en karaktär, eller samma, som de ska intervjua. Här får de möjlighet att ställa ytterligare frågor men de ska nu även skriva svar på frågorna utifrån karaktärens perspektiv. Här får de möjlighet till att sätta sig in i karaktären situation.

Elevinstruktion: Kanske att det har dykt upp ännu mer frågor hos dig? Kanske undrar du hur eller varför karaktären reagerade som den gjorde i vissa situationer. Formulera frågor och besvara sedan dessa ur karaktärens perspektiv. Svara i jag-form. Du behöver inte ta samma karaktär som i förra uppgiften.

 

Tredje veckan får de arbeta klart med uppgifter och bearbeta utefter feedback.

 

Arbeta med händelser

Gör en tidslinje över olika händelser i boken.

Fjärde veckan ska eleven välja ut några viktiga händelser och placera dem i en tidslinje. Det ska tydligt framgå hur lång tid det förfaller mellan händelserna. Jag ger eleverna ett papper med ett draget streck på och de får arbeta med att placera in och beskriva händelserna kortfattat. Här repeterar vi dramaturgi och olika sätt att strukturera upp händelser i olika tidsföljder – analeps och proleps.

Elevinstruktion: Välj ut några viktiga händelser ur boken som är betydelsefulla för handlingen. Skriv kort om dessa och placera ut dem på en tidslinje.

Skriv en tidningsartikel som behandlar en händelse i boken.

Femte veckan väljer eleven en händelse som utmärker sig som extra viktig. Den här händelsen ligger sedan som grund för en nyhetsartikel. Form och innehåll på en nyhetsartikel gås igenom och eleverna får sedan redovisa sina nyheter i mindre grupper.

Elevinstruktion: Välj ut viktig händelse i boken och skriv om den här som en tidningsartikel. Vi kommer att gå igenom formen på artikeln mer detaljerat under lektionen. Tänk på att använda dig av:

 • Rubrik
 • Ingress
 • Brödtext
 • Bild
 • Bildtext

 

Sjätte veckan får de arbeta klart med uppgifter och bearbeta utefter feedback.

 

Karaktärsanalys

När boken är färdigläst ska eleverna skriva en karaktärsanalys. Under tiden de har läst har de antecknat om huvudkaraktären i en stödmall. Eleverna har gjort anteckningar kring både det

·         Yttre: kön, ålder, namn, kroppsdrag, kläder, sätt att tala, favoritmat etc.

·         Inre: egenskaper, styrkor/svagheter, framtidsdrömmar, hemligheter, talanger etc.

·         Socialt: vanor/ovanor, viktiga händelser i livet, intressen, sysselsättning, familj, vänner, fiender etc.

 

Bokpresentation

I slutet av arbetsområdet ska du presentera din bok för klassen. Det finns flera alternativ på hur du kan utföra din presentation. Kommer du på ett eget sätt? Beskriv det för en av lärarna.

 1. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.
 2. Skriv om en scen ut boken till ett pjäsmanus (ta hjälp av andra och spela upp)
 3. Rita upp berättelsen med bilder och berätta muntligt om innehållet.
 4. Rita upp berättelsen i serieform.
 5. Uppträd som författaren - berätta historien bakom boken du har skrivit.
 6. Utforma en annons, så att man blir sugen på att läsa boken.
 7. Gör ett reklaminslag för TV eller radio för att sälja boken.
 8. Skriv en låt som du kan rappa eller sjunga.
 9. Skriv en dikt.
 10. Hitta på ett eget sätt att övertyga klassen om att läsa boken.

 

Hoppas ni hittade lite inspiration till hur man kan få till ett aktivt och lustfyllt litteraturarbete trots att eleverna ägnar sig åt individuell läsning.

 

 

En läsande höst

Kategori: boktips, läsförståelse, läsprojekt, skönlitteratur

Sommaren börjar lida mot sitt slut och det är dags för både mig och bloggen att vakna till liv efter en härlig sommar.

Det kommer bli en spännande höst. Inte endast privat med inplanerade äventyr som en resa till Polen och en annan till Thailand, spökrundor, berättarkvällar, skördefest och en massa höstmys. Det kommer även bli spännande arbetsmässigt.

Under sommaren skrev jag en lärarhandledning till UR:s serie Läsmysteriet som kommer att publiceras i dagarna. Det här gav mersmak och jag hoppas det kommer fler möjligheter att skriva handledningar. Det är en sådan härligt kreativ process. Programmet Läsmysteriet är nominerade till Kristallen i kategorin Bästa barn-och ungdomsprogram. Så den 4 september sitter jag bänkad och håller tummar och tår. Har ni missat Läsmysteriet? Se det!

I höst tar jag emot fyra stycken nya åk 4. Det ska bli spännande att få följa och forma dessa elever under de kommande åren. Det första vi går ut med är ett läsprojekt som jag har fått förmånen att få avsatt tid till att driva.

Så igår satt jag och bibliotekarien på skolan och spånade idéer. Här kommer listan vi kom fram till:

 • Läspass tre lektioner i veckan (läsa, diskutera och arbeta med litteratur)
 • Månadens författare
 • Elevernas bokhylla (färgad maskeringstejp, måla bokryggar)
 • Skylta böcker – boktips (tavelramar)
 • Bibliotekariebesök 1 gång i månaden
 • Bokpresentationer på biblioteket
 • Göra kollage över böcker och författare
 • Bokprata för andra elever
 • Varierade läsaktiviteter
 • Högläsning
 • Gruppläsning – läscirklar -teman
 • Individuell läsning
 • Diskussioner och arbetsövningar kopplat till det lästa
 • Läsförståelsestrategier
 • Radioteater, ljudböcker
 • Filmer baserade på böcker (göra jämförelser)
 • Titta på program om böcker – bokslukarsällskapet etc.
 • Läslovet
 • Läsfester
 • Boklotterier
 • Bokanalyser
 • Karaktärer
 • Miljöer
 • Teman
 • Dramaturgi
 • Språk
 
Under hösten kommer ni att få följa arbetets gång och hur det utvecklar sig. Först ut är den bioaktuella SVJ av Roald Dahl. Det blir högläsning och massa roliga diskussioner och uppgifter. 
litt