Linas lärarrum

Allt om språkutveckling - lektioner, metoder, böcker, forskning, tips och tankar.

Translanguaging

Kategori: svenska som andraspråk, translanguaging

När jag började lågstadiet så var det kring i Jugoslavien och det kom många nyanlända till vår klass. Det jag kommer ihåg var att vår klasslärare förbjöd dessa elever att tala sitt modersmål i skolan. De skulle lära sig svenska. 
 
Så skulle nog förhoppningsvis inte någon lärare säga idag men vi har en lång bit kvar att gå för att höja statusen för nyanländas språk i skolan. Translanguagin är en relativt ny vetenskap som det forskas mycket inom just nu. Sverige ligger efter bland annat USA när det kommer till publikationer och implementering av synsättet. Men vi är på gång. I höst (augusti?) ger Natur och Kultur ut två böcker i ämnet: 
 
 
Här beskrivs ett nytt paradigm för undervisning av elever med svenska som andraspråk, vilket benämns translanguaging. I stället för att ensidigt utgå från endast andraspråket svenska används elevernas alla språkliga resurser för lärande, vilket den senaste internationella forskningen har visat gynnar såväl språk- och identitetsutveckling samt kunskapsinhämtning hos flerspråkiga elever. (Natur och Kultur) 
 
 
Författare till boken är Gudrun Svensson, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Här finns en intressant artikel om arbetet på Centrumskolan i Växjö där Gudrun Svensson har varit delaktig.
 
I videon nedan pratar Gudrun Svennson om bland annat transluanging. 
 
 
Den andra boken som Natur och Kultur ger ut om Translanguaging är skriven av Ofelia Garcia och Li Wei. Båda författarna har en imponerande meritlista och föreläser ofta runt om i världen. 
 
 
Boken inspirerar och sammanfattar vad flerspråkighet kan bidra med som en undersökande, nyskapande och omskapande kraft.
    • hur teorierna bakom flerspråkighet har utvecklats,
    • hur translanguaging förhåller sig till tidigare teorier och modeller för språkinlärning och flerspråkighetsutveckling,
    • hur translanguaging kan användas ur elevers perspektiv för inlärning såväl som ur lärares perspektiv för undervisning.                                                                (Natur och Kultur)
 
Föreläsning med Li Wei:
 
 
 
Föreläsning med Ofelia Garcia:
 
 
Translanguing handlar om att se alla språk som en resurs i elevens lärande. Statusen på andra språk än svenska måste höjas och tas tillvara på i undervisningen. Alla språk är lika värdefulla. Kan eleven inte säga/skriva det på svenska. Låt dem göra det på ett annat språk de behärskar och låt språken utvecklas parallellt med varandra. 
 
Vi vet att språk och tanke hör ihop. Begränsar vi en nyanländ till att endast kommunicera sina tankar på ett språk som inte är fullt så utvecklat kommer det här i sin tur avgränsa och hindra den kognitiva utvecklingen. Språk hör även ihop med identitetsutvecklingen. Elever som kommer till Sverige har med sig en mängd erfarenheter och kunskaper som behöver få uttryckas. Det är viktigt att dessa erfarenheter och elevens språk får ett värde för eleven. 
 
Tänk även vilken tillgång och vilka globala möjligheter det öppnar upp för eleverna när de behärska flera olika språk. 
 
En lärare som verkligen har förstått att flerspråkighet är en resurs i klassrummet är läraren Andy Brown vars videos verkligen är inspirerande. 
 
 
Vill ni fördjupa er mer i translanguaging så har NC sammanställt länkar till läsvärda artiklar och sevärda klipp. Här finns det mycket att förkovra sig i. 
 
Jag tar väldigt gärna emot fler tips, både på läsvärd litteratur eller sevärda filmklipp. Men framför allt om hur ni arbetar med translanguing i ert klassrum. Tipsa gärna om blogginlägg.  
 
 

Bereda en skola för mottagande av nyanlända

Kategori: nyanlända, svenska som andraspråk

Sist jag skrev i bloggen så nämnde jag att jag höll på att byta jobb. Vad har jag då sysslat med på min nya skola sedan i höstas? 
 
Min uppgift är att arbeta som SVA-koordinator och min första uppgift var att organisera upp undervisningen i SVA på skolan. Skolan har ungefär 450 elever i åk 1-9 och cirka 50 av dessa läser nu efter kursplanen i SVA. När jag kom dit fanns det ingen lärare i ämnet, ingen undervisning, ingen lokal, inga beslut och inga rutiner. Skolan tar emot cirka fem nyanlända elever varje termin och dessa har tidigare slussas ut direkt i klass och förväntades följa ordinarie undervisning oberoende av tidigare skolbakgrund och erfarenheter (!). Troligtvis ser det ut på liknande sätt i fler skolor runt om i landet som har en bakgrund av att ha en relativt homogen elevgrupp med få elever med annat modersmål än svenska. Det är en stor utmaning att rusta och organisera en skola som inte har någon erfarenhet. Just av den anledningen vill jag dela med mig av mitt arbete och mina erfarenheter i hopp att det kan hjälpa och underlätta för någon.  
 
Hur börjar man när man börjar från noll? Först försökte jag ta reda på vilka elever som borde läsa efter kursplanen i SVA. Jag letade bland anteckningar, i arkivet, kontaktade lärarna, samlade in texter och gjorde ett ordentligt grovjobb med bedömning och analys. Rektorerna hade höftat ut att det var ungefär 10 elever som nog skulle läsa SVA men min siffra hamnade som sagt på runt 50. Cirka 20 av dessa var dessutom nyanlända.
 
Då jag är ensam lärare i SVA på skolan försöker jag täcka upp så mycket det går. Vissa elever har nu anpassad studiegång med mycket extra undervisningstid i SVA, andra läser det mesta av sin tid inkluderat i SV där jag endast är med i vissa tillfällen. Individanpassningen är stor och utgår från elevernas behov. Mitt arbete går inte endast ut på att undervisa dessa elever utan även på att synliggöra dem. Därför sitter jag nu med i EHT och har en stående punkt i veckans dagordning där jag har möjlighet att lyfta tankar och elevers röst och behov. Jag har även skapat ett eget mötesrum för SVA i lärportalen som skolan använder sig av där jag kan samla och nå ut med information, rutiner, checklistor för språkutvecklande arbetssätt, anpassningar för nyanlända etc. All information följs upp av att jag är ute i arbetslagen, presenterar och går igenom den. 
 
En annan viktig del av mitt arbete är att rusta skolan för mottagande av nyanlända elever och därför har jag skrivit ner flera rutiner  och arbetsgångar när det gäller mottagande, studiehandledning och kartläggning. Dessa finner ni här: (Fritt att låna och inspireras av för eget arbete men behöver såklart anpassas efter skolans organisation och förutsättningar). 
 
 
 
Dessutom går nu alla lärarna inklusive rektorerna Gibbonskursen som utgår från boken Stärk språket, Stärk lärandet av Pauline Gibbons. Kursmaterial hittar ni på Nationellt centrum för svenska som andraspråks hemsida (rekommenderas!!) 
 
Så en bit på väg är vi allt mot att vara en skola som är bättre rustade för att tillgodose behoven hos elever med ett annat modersmål. Har ni tips, erfarenheter eller idéer på hur vi kan fortsätta arbetet i rätt riktning är ni mer än välkomna att lämna en kommentar. 
 
 
 

Möte med nyanlända

Kategori: litteraturtips, nyanlända, svenska som andraspråk

Imorgon väntar nya utmaningar på mig. Jag har nämligen bytt jobb. Under de senaste åren har jag arbetat på en stor skola med stort antal andraspråkstalande elever. Jag har undervisat mestadels på mellanstadiet men också på högstadiet. Det har varit otroligt roligt och lärorikt men nu känner jag att det är dags för nya utmaningar.

På min nya skola är antalet elever som är flerspråkiga få i jämförelse med min förra. Men skolan har mycket att jobba med när det gäller organisering kring SVA och hur både svenska- och ämneslärarna kan arbeta mer språkutvecklande i sin undervisning. Det är här min kompetens kommer in. Jag kommer dessutom få arbeta med nyanlända elever med fokus på hur vi kan arbeta språkinkluderande i den ordinarie undervisningen. 

Är det någon av er som är intresserade av hur organisering av flerspråkiga elever och framför allt nyanlända elever kan ske så finns det mycket litteratur att läsa om ämnet. Den senaste veckan har jag förkovrat mig i följande böcker: 

 
Äntligen är Anna Kayas bok här. Jag har följt hennes blogg sedan jag började arbeta med SVA. Nu är hennes tankar och kompetens samlade i bokform och jag kan inte annat än hurra för det. Anna Kayas blogg: http://nyisvenskaskolan.blogspot.se/
 
 
 
Tiia Ojala är en annan förebild inom svenska som andraspråk som släppte sin bok i våras. Har får läsaren ta del av både tankar och erfarenheter när det gäller att organisera utbildning för nyanlända. Mycket matnyttigt finns att finna. Tiia Ojalas blogg: http://multikultiskola.blogspot.se/
 
 
 
Nihad Bunars bok kom förra året och jag och de andra lärarna i SVA på min skola har haft bokcirklar kring den här. Den låg som grund för våra diskussioner hur vi kunde utveckla vårt mottagande av nyanlända elever. En forskningsbaserad antologi som ger många bra tips. Medverkande författare är bland annat: Monica Axelsson och Päivi Juvonen. 
 
Så arbetar ni med mottagande av nyanlända elever, vilket de flesta lärarna gör i någon form idag, så samla gärna inspiration i någon av dessa böcker. Antingen får ni nya bra idéer eller så kan det vara bra att få bekräftat att skolan är på rätt väg. Oavsett lovar jag intressant läsning. 
 
Har ni några litteraturtips som ni vill sprida vidare? Tipsa gärna!
 
(Bilderna är lånade från www.adlibris.com)