Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande kort - arabiska

Kategori: arabiska, lektionsplanering, språkutveckling, tvåspråkighet

I det tvärspråkiga arbetet är tanken att elevernas alla språk ska utvecklas parallellet. Undervisningen behöver alltså ta tillvara på de språk som redan är tillgängliga för eleverna. 
 
Med verktyget Inprint kan läraren använda bildstöd för att skapa pedagogiskt material. Det finns även ett språkpaket som kan köpas till för att lätt få översättningar på andra språk. 
 
 
Här nedan beskriver jag hur jag har arbetat med korten på arabiska. 
 
Jag började med att skriva ut de dubbelsida korten och listan på de olika orden. Jag laminera in dessa och delade upp dem i kategorier - mat/kläder/verb/substantiv/adjektiv osv. Här nedan arbetade vi med orden för mat. 
 
 
Eleverna som är nybörjare på svenska satt först och tränade en stund själva med de dubbelsidiga korten. Därefter arbetade de i mindre grupper och sorterade listorde. Här får de möjlighet att stötta varandra genom den muntliga interationen. De kan använda både arabiska och svenska för att kommunicera med varandra. 
 
 
 
 
Vi spelade bland annat bingo med korten. Jag gjorde tre bingoplaner som ni gärna får använda er av. Vi turades om att dra ett kort på arabiska (eleverna fick hjälpa mig med att översätta) och sedan fick man lägga en markör på sin plan. Den som först fick fem i rad vann. Sedan körde vi likadant fast med korten på svenska. 
 
 
 
Eleverna fick sedan träna sig på att kategorisera orden. De diskuterade både på svenska och på arabiska och parade ihop korten med varandra. Jag tog sedan kort på bilderna och la upp på tavlan. Sedan fick de namnge de olika kategorierna. Här gick vi från det abstrakta till det mer konkreta "Saker man äter med - servis" "Sådant man har till köttet - tillbehör".
 
 
 
 
Till sist la jag upp korten tre och tre. Eleverna skulle nu diskutera en av dem som skulle bort. Återigen använder eleverna både svenska och arabiska. De var inte alltid överrens och fick arbeta med att motivera sina val för varandra. När eleverna hade diskuterad 8 st ordpar så la jag upp en bild på dem på tavlan. Sedan skrev vi meningar till. Återigen gick vi från det abstrakta talspråket till det mer konkreta skriftspråket.  
 
"De kan man äta med, inte med kyckling" - "Man använder bestick när man äter"
"Du dricka med en mugg" - "Du kan använda en mugg när du dricker men inte en potatis"
"Alla är tallrikar och glas. Servis. Men den det ligger fisk på" - "Både glaser och tallriken är tomma. Den med fisk på ska bort eftersom den inte är tom." osv. 
 
 
 
 
Andra tips som kan göras med korten:
  • Para ihop bild med ord: svenska/bild
  • Spela memory: svenska/bild eller svenska/modersmål
  • Bokstavera: Skriv ut alfabetskort och bilder. Ljuda och bokstavera.
  • Med andra ord. Låt en elev beskriva ordet med andra ord, den andra eleven gissar
  • Påståenden T.ex. Något som går att dricka. Kan man bre på bröd. När man inte är mätt etc.
  • Sortera ord i bokstavsordning